โฮมเพจการดูแลดวงตาแหล่งข้อมูลเรื่องการมองเห็น

ยาหยอดตา: ชนิดใดดีที่สุดสำหรับท่าน

ผู้หญิงกำลังใช้ยาหยอดตา

มียาหยอดตาหรือยาขี้ผึ้งที่ช่วยบรรเทาอาการของปัญหาด้านตาส่วนใหญ่ – ไม่ว่าท่านจะมีอาการ ตาแห้ง, ตาแดง (เยื่อตาอักเสบ) ตาแดง หรือคันตา

การระบุว่ายาหยอดตาหรือยาขี้ผึ้งชนิดใดดีที่สุด ขึ้นกับชนิดของ ภาวะทางตา ที่ท่านเป็น

 • ตาแห้ง

 • ตาแดง

 • การติดเชื้อ (ตาแดง)

 • ภูมิแพ้

 • คันตา

 • เจ็บตา

 • ตาบวม

 • มีขี้ตา

แน่นอนว่าหากท่านมีอย่างใดอย่างหนึ่งของอาการหรือภาวะทางตาเหล่านี้ จะดีที่สุดที่จะปรึกษา จักษุแพทย์ เพื่อหาสาเหตุและความรุนแรงของปัญหาและการรักษาที่ดีที่สุด

ยาหยอดตาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ vs ที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์

ยาหยอดตาและยาขี้ผึ้งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือยาหยอดตาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์และยาหยอดตาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์

ยาหยอดตาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์เรียกได้อีกอย่างว่า ยาหยอดตา"OTC" ยาหยอดตาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์เหมาะกับในหลายกรณีและมักจะมีราคาถูกกว่ายาหยอดตาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์

แต่ก่อนที่จะใช้ยาหยอดตา OTC โปรดพบจักษุแพทย์ เพื่อหาว่ายาหยอดตาชนิดใดที่เหมาะที่สุดสำหรับความต้องการของท่าน อย่าเสี่ยงกับดวงตาของท่าน

ยาหยอดตาสำหรับตาแห้ง

ยาหยอดตาที่ช่วยหล่อลื่นที่รู้จักกันในชื่อ น้ำตาเทียมสามารถบรรเทาตาแห้งในระยะสั้นได้เมื่อสาเหตุเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชั่วคราวเช่น อาการเมื่อยล้าทางสายตาจากคอมพิวเตอร์การอยู่นอกบ้านตอนลมแรงและแดดจัด และความเหนื่อยล้า

ยาหยอดตา OTC ที่ช่วยหล่อลื่นส่วนใหญ่ทำงานโดยเพิ่มส่วนประกอบต่าง ๆ ของน้ำตาที่มีอยู่ในตาของท่านอยู่แล้วเพื่อเพิ่มน้ำตาตามธรรมชาติของท่านและทำให้ตามีความชุ่มชื้นและสบายตามากขึ้น

หากท่านตาแห้ง ควรหลีกเลี่ยงยาหยอดตาที่ลดการคั่งของของเหลวจะเป็นการดีที่สุด ท่านจะทราบว่ายาใดเป็นยาหยอดตาที่ลดการคั่งของของเหลวเนื่องจากยาเหล่านี้มักระบุว่าใช้บรรเทาอาการตาแดง

ยาหยอดตาที่ลดการคั่งของของเหลวจะทำให้ตาของท่านแดงน้อยลงแต่ก็สามารถทำให้อาการของตาแห้งเป็นมากขึ้นในระยะยาว

ถ้าปัญหาตาแห้งของท่านรุนแรงขึ้น ท่านอาจต้องใช้เจลหรือยาขี้ผึ้งที่ช่วยหล่อลื่น เนื่องจากเจลและยาขี้ผึ้งสำหรับตาแห้งสามารถทำให้เกิด ตามัว ชั่วคราวหลังจากหยอดลงตา คนส่วนใหญ่จึงใช้ตอนก่อนนอน

หากยาหยอดตาหรือยาขี้ผึ้ง OTC ไม่สามารถบรรเทาอาการได้ ยาหยอดตาและยาขี้ผึ้งที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์และการรักษาตาแห้งอื่น ๆ เพิ่มเติมเช่น ปลั๊กอุดท่อน้ำตา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตาสามารถจัดหาให้ได้

ยาหยอดตาสำหรับตาแดง

ยาหยอดตาที่ลดการคั่งของของเหลวหรือยาหยอดตาให้ตาขาวขึ้น ซึ่งประกอบด้วยยาที่ทำให้หลอดเลือดหดตัวที่กำจัดอาการตาแดงโดยทำให้หลอดเลือดเล็ก ๆ ที่อยู่บน ส่วนขาวของตา (ตาขาว) หดตัวทำให้มองเห็นได้น้อยลง

ขณะที่ยาหยอดตาที่ลดการคั่งของของเหลวได้ผลในการกำจัดความแดง โปรดระวังว่ายาอาจบดบังปัญหาที่อาจเป็นสาเหตุซึ่งมีความร้ายแรงได้ จะเป็นการดีเสมอที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตาของท่านก่อน เพื่อหาสาเหตุของตาแดง

ยาหยอดตาที่ลดการคั่งของของเหลวสามารถทำให้เกิดตาแห้งและระคายเคือง รูม่านตาขยาย และผลข้างเคียงอื่น ๆ หากใช้ยานี้บ่อยเกินไป

ตาของท่านยังอาจดื้อต่อผลที่ทำให้ตาขาวขึ้นของยาหยอดตาเหล่านี้ และตาอาจกลับมาแดงมากขึ้น (เรียกว่าอาการกลับมาตาแดงมากขึ้นหลังหยุดยา) เมื่อผลของยาหยอดตาหายไป ทำให้ท่านต้องใช้ยามากขึ้นเรื่อย ๆ

หากตาของท่านแดงจากความเหนื่อยล้า จากตาแห้ง นอนไม่พอหรือความระคายเคืองทั่วไป ยาหยอดตา OTC ที่ช่วยหล่อลื่นสามารถช่วยบรรเทาอาการได้อย่างปลอดภัย หากตาของท่านแดงจากภูมิแพ้ ยาหยอดตาที่ช่วยหล่อลื่นสามารถช่วยได้มากโดยชะล้างสิ่งที่ท่านแพ้ เช่น เกสรดอกไม้ ออกไปจากดวงตาของท่าน

ยาหยอดตารักษาภูมิแพ้และอาการคันตา

ยาหยอดตาต้านฮิสตามีน มีสูตรตำรับที่รักษาอาการคันเนื่องจาก ภูมิแพ้โดยเฉพาะยาหยอดตารักษาภูมิแพ้ทำงานโดยการลด ฮิสตามีน ในเนื้อเยื่อตา

ภูมิแพ้สามารถทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ของตา เช่น อาการคันแดง แฉะและบวม ตาบวมซึ่งยาหยอดตา OTC ที่ต้านฮิสตามีนอาจมีประโยชน์ได้

ยาหยอดตาที่ลดการคั่งของของเหลวสำหรับตาแดงบางชนิดก็มียาต้านฮิสตามีนอยู่ด้วย ซึ่งมักเขียนไว้ที่ฉลากว่าใช้รักษาอาการคันเนื่องจากภูมิแพ้ แต่ยาหยอดตาที่ลดการคั่งของของเหลวมักไม่เป็นที่แนะนำให้ใช้ในระยะยาว (ดูยาหยอดตาสำหรับตาแดง ด้านบน)

ถ้าอาการคันมีความรุนแรงและไม่ดีขึ้นหลังจากใช้การรักษาแบบ OTC จะเป็นการดีที่สุดที่จะไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตาเพื่อรับยาหยอดตาและ/หรือยารับประทานที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์

ยาหยอดตาสำหรับตาเจ็บ บวม หรือมีขี้ตา

ก่อนที่ท่านจะใช้ยาหยอดตาสำหรับตาเจ็บ มีความจำเป็นที่ต้องหาสาเหตุที่แท้จริงก่อน

ตามักจะเจ็บเนื่องจากความแห้ง ความเครียด ความเหนื่อยล้าหรือใช้งานหนักเกินไป แต่หากท่านเจ็บตา ท่านควรไปพบ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตา ทันทีเพื่อตรวจว่ามีการติดเชื้อที่ร้ายแรงที่ตาหรือไม่

ยาหยอดตาที่ช่วยหล่อลื่นอาจช่วยบรรเทาการระคายเคืองตาที่เกิดจากความเครียดของสายตาเช่นการร้องไห้ ขี้ตาที่เกิดจากภูมิแพ้และการบวมจากการอักเสบและภูมิแพ้ด้วย

อย่างไรก็ตาม "ขี้ตา"หรือขี้ตาหนา สีเหลือง ๆ ที่เกิดจากการติดเชื้อของตา อาจต้องใช้ยาหยอดตาปฏิชีวนะที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์

ยาหยอดตาสำหรับตาแดงและการติดเชื้ออื่น ๆ

ตาแดง (เยื่อตาอักเสบ) เป็นการติดเชื้อที่ตาชนิดที่พบบ่อยที่สุดชนิดหนึ่ง คำว่า"ตาแดง"เป็นคำเรียกรวม ๆ ของ เยื่อตาอักเสบหลายชนิดต่าง ๆ กัน.

ยาหยอดตาต่างชนิดกันใช้สำหรับเยื่อตาอักเสบชนิดต่าง ๆ กัน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องไปพบจักษุแพทย์เพื่อหาการรักษาที่เหมาะสม

 • เยื่อตาอักเสบจากแบคทีเรีย มักทำให้ตาของท่านแดงมากและเจ็บพร้อมทั้งมีขี้ตาเหนียวเหลืองจำนวนมาก การติดเชื้อแบคทีเรียที่ตาควรรักษาด้วยยาหยอดตาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์จากแพทย์

 • เยื่อตาอักเสบจากไวรัส สามารถติดต่อได้ ไวรัสบางชนิดที่ก่อโรคตาแดงสามารถหายไปได้เองแต่ชนิดที่รุนแรงจะทำให้เกิดตาแดง แฉะ เจ็บร่วมกับขี้ตาใส ๆ หรือขาว ๆ ท่านอาจมีตามัวร่วมด้วย

  หากท่านมีเยื่อตาอักเสบจากไวรัส ยาหยอดตา OTC ที่ช่วยหล่อลื่นจะทำให้ท่านรู้สึกดีขึ้นได้เช่นเดียวกับแผ่นประคบเย็นหรือแผ่นน้ำแเข็ง แต่ถ้าอาการเป็นมากขึ้น ท่านควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อรับการรักษาเพิ่มเติม

 • เยื่อตาอักเสบจากภูมิแพ้ เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของอาการตาแดงและมักทำให้คัน เปลือกตาบวมและตาแฉะ มีเส้นเลือดปรากฎที่ตา ตาแดงจากภูมิแพ้ไม่ใช่โรคติดต่อ

  ยาหยอดตาที่ช่วยหล่อลื่นและยาต้านฮิสตามีนที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์สามารถช่วยบรรเทาอาการในผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้ การรับประทานยาต้านฮิสตามีนที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ก็สามารถช่วยได้

  ถ้าอาการรุนแรง ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตาของท่านอาจต้องสั่งจ่ายยาหยอดตาหรือยารับประทานที่แรงขึ้น

ขณะที่ท่านใช้ยาหยอดตาเพื่อบรรเทาอาการของการติดเชื้อที่ตา อย่าให้ปลายขวดสัมผัสกับดวงตาโดยเด็ดขาด เพราะจะสามารถทำให้ขวดปนเปื้อนซึ่งสามารถแพร่กระจายการติดเชื้อได้

ยาหยอดตาและคอนแทคเลนส์

ยาหยอดตาเพื่อให้ความชุ่มชื้น เป็นสูตรเฉพาะสำหรับ คอนแทคเลนส์ และสามารถบรรเทาอาการตาแห้งและ ความไม่สบายตาจากการใส่คอนแทคเลนส์ได้.

หากท่านเลือกใช้ยาหยอดตา OTC ที่ช่วยหล่อลื่นทั่วไปในขณะใส่คอนแทคเลนส์ โปรดตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตาว่าคอนแทคเลนส์ชนิดที่ท่านใช้อยู่เข้ากันได้กับยาหยอดตาที่ท่านกำลังพิจารณาหรือไม่

ไม่เหมือนกับ ยาหยอดตาเพื่อให้ความชุ่มชื้นยาหยอดตาจำนวนมาก –ไม่ว่าจะต้องใช้ใบสั่งแพทย์หรือไม่ต้องใช้ – มิได้ทำมาสำหรับผู้ใส่คอนแทคเลนส์ และท่านอาจจำเป็นต้องถอดคอนแทคเลนส์ก่อนหยอดยาเข้าตา

Find Eye Doctor

ค้นหาจักษุแพทย์ใกล้คุณ

หาหมอตา