โฮมเพจการผ่าตัดเพื่อแก้ไขสายตาการผ่าตัดแก้ไขสายตาประเภทต่างๆ

การผ่าตัดแก้ไขสายตาประเภทต่างๆ

ถ้าเบื่อกับการต้องใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์แล้ว การผ่าตัดด้วยเลเซอร์หรือการทำเลสิก (Lasik) อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนที่ทำหรือไม่ โปรดอ่านคู่มือฉบับย่อของเราเรื่องการผ่าตัดดวงตาด้วยวิธีเลสิก

ความเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน และผลการรักษาโดยทั่วไปเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับคำถามเหล่านี้เราก็มีคำตอบเช่นกัน

คู่มือเรื่องค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดด้วยวิธีเลสิก ซึ่งประกอบด้วยค่าทำเลสิกและค่าการดูแลติดตามผล