โฮมเพจภาวะของดวงตาอาการเมื่อยล้าทางสายตาจากอุปกรณ์ดิจิตอล

อาการเมื่อยล้าทางสายตาจากอุปกรณ์ดิจิตอล

คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต อีรีดเดอร์ สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่มีจอแสดงผลภาพ ล้วนเป็นผลให้ดวงตาอ่อนล้า เกิดอาการเมื่อยล้าทางสายตาจากอุปกรณ์ดิจิตอล (Digital Eye Strain) และกลุ่มอาการทางสายตาจากคอมพิวเตอร์ (Computer Vision Syndrome)

เรียนรู้วิธีป้องกันอาการเมื่อยล้าทางสายตาจากอุปกรณ์ดิจิตอล รวมถึงแว่นตากรองแสงคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษช่วยบรรเทาความอ่อนล้าของดวงตาได้อย่างไร เคล็ดลับ 10 ข้อสำหรับลดอาการเมื่อยล้าทางสายตาจากคอมพิวเตอร์ หลักการยศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาการมองเห็นจากคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร และยังมีประเด็นอื่น ๆ อีกมากมาย

ทั้งหมดความอ่อนล้าทางสายตาจากบทความเกี่ยวกับอุปกรณ์ดิจิทัล

แสงสีฟ้า: คืออะไร และทำไมจึงมีทั้งข้อดีและข้อเสีย