โฮมเพจภาวะของดวงตาอาการเมื่อยล้าทางสายตาจากอุปกรณ์ดิจิตอล

แว่นตาคอมพิวเตอร์: การบรรเทาอาการเมื่อยล้าทางสายตาจากคอมพิวเตอร์

ผู้ชายใส่แว่น แว่นคอมพิวเตอร์

เมื่อคุณทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน ๆ จะพบได้บ่อย อาการเมื่อยล้าทางสายตาตามัว ตาแดง และอาการอื่น ๆ ของ กลุ่มอาการทางตาที่เกิดจากการใช้สายตากับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน (CVS) เนื่องจากความจำเป็นที่ต้องใช้สายตาทำงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่เหมือนกับงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่น ๆ ส่วนใหญ่

หากคุณอายุต่ำกว่า 40 ปี อาการเมื่อยล้าทางสายตาหรือตาพร่ามัวระหว่างทำงานคอมพิวเตอร์อาจเกิดจากการที่ดวงตาของคุณไม่สามารถโฟกัสที่หน้าจอได้อย่างแม่นยำ หรือเนื่องจากดวงตาของคุณมีปัญหาในการเปลี่ยนโฟกัสไปมาระหว่างแป้นพิมพ์ไปกลับหน้าจอเป็นเวลานาน ปัญหาการปรับโฟกัส(การปรับระยะใกล้ไกลของการมองเห็น)ซึ่งพบบ่อยที่เชื่อมโยงกับ CVS

หากคุณอายุเกิน 40 ปี ปัญหาอาจเกิดจากการที่เริ่มมีอาการ ภาวะสายตายาวตามวัย ซึ่งก็คือ สูญเสียความสามารถในการปรับโฟกัสระยะใกล้ตามปกติซึ่งเกิดขึ้นจากอายุที่เพิ่มขึ้น สิ่งนี้อาจทำให้เกิดอาการ CVS ได้เช่นกัน

คุณทำอะไรได้บ้าง เริ่มต้นด้วย การตรวจตาอย่างละเอียด เพื่อขจัดปัญหาเกี่ยวกับสายตาและขอปรับค่าสายตา ในใบสั่งประกอบแว่น. การศึกษาในลักษณะ เช่นนี้ตีพิมพ์ใน Optometry แสดงให้เห็นว่าความไม่ถูกต้องแม้เพียงเล็กน้อยในเลนส์ชนิดที่ต้องมีใบสั่งค่าสายตาเพื่อตัดเลนส์ ก็อาจทำให้เกิดปัญหาการมองคอมพิวเตอร์ได้

หากแว่นตาของคุณเป็นรุ่นใหม่ (หรือคุณไม่จำเป็นต้องใช้แว่นตาที่มีใบสั่งค่าสายตาประกอบขณะทำงานตลอดเวลา) และคุณยังคงมีรู้สึกไม่สบายตาระหว่างทำงานกับคอมพิวเตอร์ ให้พิจารณาซื้อแว่นตาคอมพิวเตอร์กันแสงสีฟ้า แว่นตาสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อลดอาการเมื่อยล้าทางสายตา และช่วยให้การมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณสบายตามากที่สุด

ทำไมต้องเป็นแว่นตาคอมพิวเตอร์

แว่นตาคอมพิวเตอร์แตกต่างจาก แว่นตาทั่ว ๆ ไป หรือ แว่นตาอ่านหนังสือ ในหลาย ๆ วิธีในการปรับสายตาของคุณให้เหมาะสมสำหรับดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ

โดยทั่วไปหน้าจอคอมพิวเตอร์จะอยู่ในตำแหน่ง 20 ถึง 26 นิ้วจากสายตาของผู้ใช้ นี่ถือเป็นโซนระดับกลางของการมองเห็น ใกล้กว่าระยะมองเห็นในการขับขี่ (“ระยะใกล”) แต่อยู่ไกลกว่าการมองเห็นในการอ่าน (“ระยะใกล้”)

เด็กและคนหนุ่มสาวที่ต้องการแว่นสายตาแบบสั่งตัดมักจะระบุเลือกเลนส์สายตาเดี่ยว เลนส์ประเภทนี้ช่วยแก้ไขปัญหา สายตาสั้นของผู้สวม, สายตายาว และ/หรือ สายตาเอียงและรูปร่างของเลนส์ภายในดวงตาจะปรับโดยอัตโนมัติ เพื่อให้กำลังขยายพิเศษที่จำเป็นสำหรับการมองเห็นของคอมพิวเตอร์และการมองเห็นระยะใกล้

เมื่อการมองเห็นระยะใกล้ของบุคคลมีความชัดเจนน้อยลงเนื่องจากสายตายาวตามวัยจากอายุ 40 ปี การสูญเสียกำลังในการโฟกัสตามธรรมชาติที่มาพร้อมกับอายุจะส่งผลต่อการอ่านและการมองเห็นสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์อย่างชัดเจนและเกิดความสบายตา เลนส์สองระยะ สามารถให้การมองเห็นที่ชัดเจนทั้งระยะไกลและใกล้ แต่การมองเห็นระดับกลาง (จำเป็นสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์และการดูสมาร์ทโฟนของคุณ) มักจะยังคงเป็นปัญหา และ เลนส์โปรเกรสซีฟ หรือ เลนส์สามระยะแม้ว่าจะมีส่วนช่วยในการมองเห็นระดับกลาง แต่ก็มักไม่มีโซนกลางที่ใหญ่พอสำหรับการทำงานกับคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้สบายตายิ่งขึ้น

แว่นตาคอมพิวเตอร์ใช้งานได้จริงหรือ

หากไม่มีแว่นตาคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จำนวนมากมักจะลงเอยด้วย ตามัวอาการเมื่อยล้าทางสายตา และ ปวดศีรษะ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนที่เด่นชัดของกลุ่มอาการทางตาที่เกิดจากการใช้สายตากับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ยิ่งไปกว่านั้นหลายคนพยายามชดเชยการมองเห็นที่พร่ามัวด้วยการโน้มตัวไปข้างหน้าหรือเอียงศีรษะ เพื่อมองผ่านส่วนล่างของแว่นตา การกระทำทั้งสองอย่างนี้อาจส่งผลให้เกิดอาการเจ็บคอเจ็บไหล่และเจ็บหลัง

แม้ว่าบางครั้งจะเรียกว่า “แว่นอ่านหนังสือในคอมพิวเตอร์” แต่ก็ควรเรียกแว่นตาที่ออกแบบมาสำหรับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะว่า “แว่นตาคอมพิวเตอร์” หรือ“ แว่นคอมพิวเตอร์” เพื่อให้แตกต่างจากแว่นอ่านหนังสือทั่วไป

โดยทั่วไปแว่นตาคอมพิวเตอร์มีกำลังขยายประมาณ 60% ของแว่นอ่านหนังสือ แต่กำลังขยายที่ดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับระยะที่คุณต้องการนั่งจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ และคุณต้องการถืออุปกรณ์ดิจิทัลไว้ใกล้แค่ไหน

แว่นตาคอมพิวเตอร์ควรแก้ไขสายตาเอียงที่คุณอาจมีได้อย่างแม่นยำ และควรทำวัดค่าสายตาอย่างแม่นยำก่อนตัดเพื่อให้แน่ใจว่าศูนย์กลางแสงของเลนส์แต่ละข้างอยู่ตรงหน้ารูม่านตาของคุณ เมื่อคุณใช้ระยะการทำงานที่คุณต้องการ

ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงควรปรับแต่งแว่นตาคอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับความจำเป็นเฉพาะบุคคลของคุณ การใช้แว่นอ่านหนังสือกำลังขยายต่ำ ซึ่งไม่ต้องใช้ใบสั่งประกอบขณะใช้งานคอมพิวเตอร์และดูอุปกรณ์ดิจิทัลของคุณ มักไม่ช่วยการแก้ไขสายตาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อความชัดเจนในการมองเห็นชัดเจนและความสบายตาในระยะยาว

แว่นตาคอมพิวเตอร์ให้กำลังเลนส์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณในระยะที่คุณต้องการ เพื่อให้ได้ลานสายตาที่กว้างและชัดเจนโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการเพ่งมากเกินไป หรือทำงานด้วยท่าทางที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การวิจัยของมหาวิทยาลัยยังแสดงให้เห็นว่า แว่นตาคอมพิวเตอร์แบบสั่งตัดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างมาก.

การออกแบบเลนส์สำหรับแว่นตาคอมพิวเตอร์

การออกแบบเลนส์พิเศษหลายอย่างใช้ได้ดีกับแว่นตาคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าคุณจะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานหรือเล่นเกมเป็นหลัก เนื่องจากเลนส์เหล่านี้ถูกสั่งตัดเพื่อการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ จึงไม่เหมาะสำหรับสวมใส่เพื่อขับขี่หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป

แว่นตาคอมพิวเตอร์รุ่นธรรมดาที่สุดมี เลนส์ชั้นเดียว ด้วยกำลังเลนส์ที่ปรับเปลี่ยนตามที่กำหนดเพื่อให้การมองเห็นที่สบายตาที่สุดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ กำลังของเลนส์ชนิดนี้จะช่วยลดความพยายามที่ตาจะปรับความใกล้ไกลเพื่อให้วัตถุอยู่ในโฟกัสในระยะที่ห่างจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ และให้ขอบเขตการมองเห็นกว้างที่สุด

แว่นตาคอมพิวเตอร์แบบเลนส์ชั้นเดียวช่วยลดความเสี่ยง อาการเมื่อยล้าทางสายตาจากอุปกรณ์ดิจิตอลตาพร่ามัวและท่าทางที่ไม่เป็นธรรมชาติซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดคอและหลัง และผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถใช้งานได้อย่างสบาย

การออกแบบเลนส์ที่ได้รับความนิยมอีกอย่างหนึ่งสำหรับแว่นตาคอมพิวเตอร์ คือเลนส์โปรเกรสซีฟที่เหมาะกับการใช้งานหลากหลาย ซึ่งเป็น multifocal แบบไม่มีเส้นที่แก้ไขการมองเห็นระยะใกล้กลางและถึงจุดหนึ่ง

เลนส์โปรเกรสซีฟสำหรับการใช้งานมีโซนตรงกลางที่ใหญ่กว่าเลนส์โปรเกรสซีฟทั่วไป เพื่อการมองเห็นที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นที่คอมพิวเตอร์ แต่ทำให้มีพื้นที่เลนส์น้อยลงสำหรับการมองเห็นระยะไกล ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้เลนส์เหล่านี้สำหรับการขับขี่หรืองานที่ต้องการมองเห็นระยะไกลที่สำคัญอื่น ๆ

เลนส์อื่น ๆ ที่ใช้สำหรับแว่นตาคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เลนส์สองระยะและเลนส์สามระยะสำหรับงาน เลนส์มัลติโฟคอลแบบมีหลายระยะเหล่านี้มีโซนที่ใหญ่กว่าสำหรับการมองเห็นระดับกลางและระยะใกล้มากกว่าเลนส์สองระยะและสามระยะทั่วไป และสามารถปรับแต่งตำแหน่งของโซนกลางและบริเวณใกล้เคียงได้ตามความต้องการในการมองคอมพิวเตอร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตา สามารถช่วยคุณตัดสินใจได้ว่าการออกแบบเลนส์แบบใดที่เหมาะกับความต้องการของคุณสำหรับแว่นตาคอมพิวเตอร์มากที่สุด

สารเคลือบและย้อมเลนส์

เพื่อความสบายในการมองเห็นมากที่สุด เลนส์ แว่นตาคอมพิวเตอร์ของคุณควรจะมี สารเคลือบกันแสงสะท้อน. บางครั้งเรียกว่าสารเคลือบป้องกันแสงจ้า สารเคลือบป้องกันแสงสะท้อน (AR) ช่วยลดการสะท้อนของแสงจากพื้นผิวด้านหน้าและด้านหลังของเลนส์ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าทางสายตา

แว่นตาคอมพิวเตอร์พร้อมกับ เลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติ สามารถป้องกันดวงตาของคุณจากการมองเห็น แสงสีฟ้า พลังงานสูงที่อาจเป็นอันตรายได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดิจิทัลของคุณ และทำให้มืดลงโดยอัตโนมัติเมื่อมีแสงแดดกลางแจ้งด้วย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสายตาของคุณอาจแนะนำให้เพิ่มโทนสีอ่อนลงในแว่นตาคอมพิวเตอร์ เพื่อลดแสงจ้าที่เกิดจากแสงเหนือศีรษะที่รุนแรงและเพื่อเพิ่มการแยกความแตกต่างของความมืด - สว่าง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารเคลือบป้องกันแสงสะท้อนและการย้อมสีสำหรับ แว่นตาคอมพิวเตอร์ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพตา

จะหาซื้อแว่นตาคอมพิวเตอร์ได้ที่ใดบ้าง

ต่อต้านการล่อลวงให้ซื้อแว่นตาอ่านหนังสือตามหน้าร้านเพื่อใช้เป็นแว่นตาคอมพิวเตอร์

เนื่องจากใบค่าสายตาประกอบแว่นตาที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากแว่นตาคอมพิวเตอร์สักคู่ จึงควรซื้อแว่นตานี้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสายตาที่มีความรู้อย่างแท้จริง

ก่อนที่จะนัดหมายการตรวจตา ให้วัดระยะที่คุณต้องการนั่งจากคอมพิวเตอร์ วัดจากดั้งจมูกถึงผิวหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ

นำค่าสายตาที่วัดได้นี้ไปด้วยเมื่อไปตรวจตา เพื่อให้ใช้เลือกกำลังเลนส์ที่เหมาะสมสำหรับแว่นตาคอมพิวเตอร์ของคุณรวมทั้ง พอดีกับ ใบหน้าของคุณ

เรายังแนะนำให้อ่าน คำแนะนำด้านหลักการยศาสตร์ ในขณะใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยคุณจัดวางเวิร์กสเตชันคอมพิวเตอร์ให้เกิดความสบายสูงสุดขณะทำงาน

Gina White และ James E. Sheedy, ODมีส่วนร่วมในบทความนี้ด้วย

Find Eye Doctor

ค้นหาจักษุแพทย์ใกล้คุณ

หาหมอตา