โฮมเพจภาวะของดวงตาภาวะสายตาผิดปกติ

ภาวะสายตาผิดปกติ

เรามองเห็นโลกรอบตัวได้ก็เพราะดวงตาทำให้แสงเบนไปจากแนวเดิม (การหักเหของแสง) ภาวะสายตาผิดปกติเป็นความบกพร่องของการมองเห็นที่ทำให้ดวงตาไม่สามารถรวมแสงได้อย่างถูกต้อง จึงทำให้ตาพร่ามัว ภาวะสายตาผิดปกติที่สำคัญ ได้แก่ สายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง

ภาวะสายตาผิดปกติมักจะสามารถได้รับการ"แก้ไข" ได้ด้วยแว่นสายตาหรือคอนแทคเลนส์ หรือรักษาอย่างถาวรได้ด้วยการทำเลสิกและการผ่าตัดแก้ไขสายตาอื่น ๆ (หรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ)

บทความเกี่ยวกับความบกพร่องทางสายตาทั้งหมด

ภาวะสายตาสั้น: สาเหตุและอาการของสายตาสั้น