โฮมเพจการผ่าตัดเพื่อแก้ไขสายตา

การผ่าตัดเพื่อแก้ไขสายตา

การทำเลสิก (LASIK), การผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติโดยใช้เลเซอร์ (PRK), การผ่าตัดต้อกระจก ตัวเลือกการผ่าตัดตาเหล่านี้และตัวเลือกอื่น ๆ มีวิธีนอกเหนือจากการใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์เพื่อแก้ไขการมองเห็น บทความส่วนนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจทางเลือกที่หลากหลายในการผ่าตัดแก้ไขสายตา รวมถึงหัตถการเลเซอร์ การผ่าตัดสิ่งปลูกฝังกระจกตา หรือแม้แต่การผ่าตัดต้อกระจก