โฮมเพจการดูแลดวงตาความชรา ดวงตา

ต้อหิน: อาการ การรักษา และการป้องกัน

ผู้สูงอายุได้รับการตรวจตาต้อหิน

ต้อหิน มักถูกเรียกว่า"โจรเงียบขโมยสายตา" เนื่องจากส่วนใหญ่มักไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและไม่แสดงอาการใด ๆ จนกว่าจะสูญเสียการมองเห็นที่เห็นได้ชัดเจน

ด้วยเหตุนี้โรคต้อหินมักจะดำเนินไปโดยตรวจไม่พบจนกว่าเส้นประสาทตาจะได้รับความเสียหายอย่างไม่สามารถย้อนกลับได้

ต้อหินคืออะไร

ต้อหินเป็นกลุ่มของความผิดปกติของดวงตาที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อเส้นประสาทตา ที่นำข้อมูลจากตาไปยังสมอง

ในกรณีส่วนใหญ่ โรคต้อหินเกี่ยวข้องกับความดันภายในตาที่สูงกว่าปกติซึ่งเป็นภาวะที่เรียกว่า ความดันในดวงตาสูง. แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันเมื่อความดันลูกตา (IOP) เป็นปกติ หากไม่ได้รับการรักษาหรือไม่มีการควบคุม โรคต้อหินจะทำให้สูญเสียการมองเห็นส่วนปลายเป็นอันดับแรก และในที่สุดอาจทำให้ตาบอดได้

ต้อหินเป็นสาเหตุอันดับสองของการตาบอดทั่วโลก (รองจาก ต้อกระจก).

ประเภทของต้อหิน

ต้อหินมีสองประเภทหลัก ๆ คือ ต้อหินมุมเปิดและต้อหินมุมปิด "มุม"ในทั้งสองกรณีหมายถึง มุมการระบายน้ำภายในดวงตาที่ควบคุมการไหลออกของของเหลว (น้ำ) ซึ่งผลิตขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในดวงตา

หากน้ำสามารถเข้าถึงมุมระบายได้ต้อหินชนิดนั้นเรียกว่าต้อหินมุมเปิด หากมุมการระบายน้ำถูกปิดกั้นและน้ำไม่สามารถเข้าถึงได้ โรคต้อหินชนิดนันจะเรียกว่าต้อหินมุมปิด

อาการของต้อหิน

โรคต้อหินส่วนใหญ่มักไม่เกิดความเจ็บปวดและไม่มีอาการใด ๆ จนกว่าจะสูญเสียการมองเห็นที่เริ่มสังเกตได้ชัดเจน แต่เมื่อเป็นต้อหินชนิดมุมปิดเฉียบพลันผู้ป่วยจะมีอาการฉับพลัน อย่างเช่น สายตาพร่า เห็นรัศมีรอบดวงไฟ ปวดตาอย่างรุนแรง คลื่นไส้และอาเจียน

หากคุณมีอาการเหล่านี้ รีบไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพตา เพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร

การวินิจฉัยการคัดกรองและการทดสอบต้อหิน

การตรวจตา เป็นประจำtonometer ใช้ในการวัดความดันลูกตาหรือ IOP โดยปกติ ดวงตาของคุณจะชาด้วยยาหยอดตา และหัววัดขนาดเล็กจะถูกวางลงบนพื้นผิวดวงตาของคุณอย่างเบามือ เครื่อง tonometer ตัวอื่นจะเป่าอากาศไปที่ผิวดวงตาของคุณ

การอ่านค่า IOP ที่สูงผิดปกติบ่งบอกถึงปัญหาเกี่ยวกับปริมาณของเหลว (aqueous humour) ในดวงตา ตากำลังผลิตของเหลวมากเกินไปหรือระบายออกอย่างไม่เหมาะสม

โดยปกติค่า IOP ควรต่ำกว่า 21 mmHg (มิลลิเมตรปรอท) ซึ่งเป็นหน่วยวัดโดยพิจารณาจากแรงกระทำต่อพื้นที่ที่กำหนด

หาก IOP ของคุณสูงกว่า 30 mmHg แสดงว่าคุณเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นจากโรคต้อหินมากกว่าคนที่มีความดันลูกตา 15 mmHg หรือต่ำกว่า 40 เท่า นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไม การรักษาต้อหิน อย่างเช่น ยาหยอดตาจึงถูกออกแบบมาเพื่อรักษาให้ค่า IOP ต่ำ

วิธีการอื่น ๆ ในการตรวจสอบโรคต้อหินเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ซับซ้อน เพื่อสร้างภาพพื้นฐาน และการวัดเส้นประสาทตาและโครงสร้างภายใน

จากนั้นตามช่วงเวลาที่กำหนดจะมีการถ่ายภาพและการวัดเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งอาจบ่งบอกถึงความเสียหายของโรคต้อหินแบบลุกลาม

การรักษาต้อหิน

การรักษาต้อหินอาจใช้การผ่าตัด การรักษาด้วยเลเซอร์ หรือการใช้ยา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรง การหยอดตาด้วยยาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลด IOP มักได้รับการทดลองก่อนเพื่อควบคุมโรคต้อหินไม่ให้ลุกลาม

เนื่องจากโรคต้อหินมักไม่เจ็บปวด ผู้คนอาจไม่ใส่ใจกับการใช้ยาหยอดตาอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นวิธีควบคุมความดันตาที่ได้ผลและช่วยป้องกันความเสียหายต่อดวงตาอย่างถาวร

ในความเป็นจริงการไม่ปฏิบัติตามโปรแกรมยารักษาโรคต้อหินที่กำหนดไว้ก็เป็นอีกหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการตาบอดที่เกิดจากโรคต้อหิน

หากคุณพบว่ายาหยอดตาที่คุณใช้สำหรับโรคต้อหินนั้นทำให้ระคายเคืองหรือไม่สบาย โปรดอย่าหยุดใช้โดยไม่ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพตาของคุณก่อน

การออกกำลังกายอาจลดความเสี่ยงของโรคต้อหิน

คุณสามารถลดความเสี่ยงของโรคต้อหินได้หรือไม่ จากการศึกษาในยุโรปเมื่อเร็ว ๆ นี้การออกกำลังกายช่วยลดโอกาสที่บางคนจะเป็นโรคต้อหิน เพราะจะช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดในร่างกายและดวงตาของคุณ

นอกเหนือจากการออกกำลังกายเป็นประจำและการใช้ชีวิตที่กระฉับกระเฉงแล้ว คุณยังสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคต้อหินได้ด้วยการไม่สูบบุหรี่การรักษาน้ำหนัก รักษาร่างกายให้แข็งแรง และรับประทานอาหารที่หลากหลายและดีต่อสุขภาพ.

Find Eye Doctor

ค้นหาจักษุแพทย์ใกล้คุณ

หาหมอตา