หน้าแรก » ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของ AllAboutVision.com

คำประกาศด้านคุณภาพ

AllAboutVision.com มีนโยบายที่เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ คำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีและสาเหตุที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สัมพันธ์กับตัวบุคคล โดยเฉพาะชื่อและรายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล เป็นต้น

โปรดใช้เวลาอ่านคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้ต้องเข้าใจเรื่องการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปใช้ คุณสามารถติดต่อเราได้ทาง

- อีเมล: admin@allaboutvision.com

- ไปรษณีย์: All About Vision, 13455 Branchview Lane, Dallas, TX 75234 U.S.A.

เราเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร

เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะจดจำที่อยู่อินเทอร์เน็ต (หรือ “ที่อยู่ IP”) ของผู้เข้าชมโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับเว็บเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ โดยไม่ส่งข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ (Personally Identifiable Information) ให้แก่เรา บันทึกของเซิร์ฟเวอร์จะบันทึกข้อมูลการเข้าชมหน้าเพจ รวมถึงข้อมูลการแสดงรูปภาพและไฟล์อื่น ๆ และสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมดังกล่าวกับเซสชันใดเซสชันหนึ่งของผู้เข้าชมได้

คุณอาจเลือกส่งข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ในบางเพจ เมื่อคุณส่งข้อมูลให้เราโดยสมัครใจแล้ว หมายความว่าคุณยินยอมให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปใช้งานตามนโยบายนี้ได้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อเข้าชมเว็บไซต์

เมื่อเข้าเว็บไซต์ของเราแล้ว เราจะเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของคุณบางส่วนโดยอัตโนมัติในรูปแบบล็อกของเซิร์ฟเวอร์และในรูปแบบคุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เราส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณขณะเข้าชมเว็บไซต์

โดยไม่อนุญาตให้เราระบุตัวตนคุณได้โดยตรง แต่จะบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเว็บไซต์ของเรา เช่น หน้าเพจที่เข้า วันที่และเวลาที่เข้าหน้าเพจดังกล่าว ข้อความค้นหา ข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ (รุ่นฮาร์ดแวร์ เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ รหัสเฉพาะของอุปกรณ์ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ ประเภทเบราว์เซอร์ ภาษาของเบราว์เซอร์) วันที่และเวลาของคำขอ รวมถึง URL อ้างอิงของคุณ

เราอาจแสดงผลโฆษณาบนเว็บไซต์โดยใช้บริษัทในเครือหรือบริษัทโฆษณาภายนอก ซึ่งบริษัทในเครือหรือบริษัทโฆษณาภายนอกเหล่านี้อาจแยกหรือใช้ไฟล์คุกกี้ร่วมกันบนเบราว์เซอร์ในระหว่างการแสดงผลโฆษณาไปยัง AllAboutVision.com ก็ได้ เราไม่สามารถดูข้อมูลที่เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บไว้ในคุกกี้ภายนอกได้ และเราจะไม่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณให้แก่บริษัทโฆษณาภายนอกเหล่านี้

คุณสามารถเลือกไม่ให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ที่ AllAboutVision.com โดยจะต้องกำหนดค่าเบราว์เซอร์ให้ไม่ยอมรับคุกกี้ (ดูข้อมูลได้จาก “วิธีใช้” ของเว็บเบราว์เซอร์)

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อสมัครรับข้อเสนอ

บริการที่เว็บไซต์เรามอบให้จำเป็นต้องลงทะเบียนใช้งาน หากต้องการใช้บริการเหล่านี้ เราจะขอให้คุณส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับเรา และขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน โปรดแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลของคุณมีการเปลี่ยนแปลง

หากไม่ให้ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่แจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง เราอาจให้บริการที่คุณร้องขอไม่ได้

เราพัฒนาบริการที่มอบให้บน AllAboutVision.com อยู่เสมอ และในอนาคตอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประเภทดังต่อไปนี้

- ข้อมูลระบุตัวตน (Identification Data) ประกอบด้วย ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ปัจจุบัน การเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน รูปถ่าย และวันเดือนปีเกิด (หรืออายุ)

- ข้อมูลไอที (IT Data) ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเว็บไซต์ของเรา เช่น หน้าเพจที่เข้า วันที่และเวลาที่เข้าหน้าเพจดังกล่าว ข้อความค้นหา ข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ (รุ่นฮาร์ดแวร์ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ รหัสเฉพาะของอุปกรณ์ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ ประเภทเบราว์เซอร์ ภาษาของเบราว์เซอร์) วันที่และเวลาของคำขอ รวมถึง URL อ้างอิงของคุณ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเท่านั้น

เราไม่ประมวลผลข้อมูลโดยใช้การตัดสินใจอัตโนมัติแต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากอาจมีผลทางกฎหมายกับตัวคุณหรือส่งผลกระทบต่อตัวคุณอย่างมีนัยสำคัญในทำนองเดียวกัน

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- บริการการตลาด เราอาจใช้ข้อมูลระบุตัวตนของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเสนอตลาดและบริการ

- การพัฒนาเว็บไซต์ เราทำให้ข้อมูลไอทีของคุณระบุตัวตนไม่ได้ แล้วนำไปใช้เพื่อพัฒนาประสบการณ์บนเว็บไซต์ ใช้ระบุและรายงานบักและปัญหา ใช้ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมลูกค้า ใช้วิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีรายละเอียดดังนี้

หมวดหมู่ข้อมูลและระยะเวลาการเก็บรักษา

- ข้อมูลระบุตัวตน (ไม่รวมใบสั่งของจักษุแพทย์และข้อมูลทางการแพทย์) 12 ปี

- ข้อมูลไอที 12 ปี

- ข้อมูลทางการเงิน ระบบของเราไม่จัดเก็บข้อมูลนี้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ขอแจ้งให้ทราบว่าเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทในเครือ (สมาชิกของ Essilor Group)

- ข้อมูลระบุตัวตน เช่น การประมวลผลธุรกรรมออนไลน์ การตลาดเพื่อเติมเต็มคำสั่งซื้อ การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขาย การวิเคราะห์คำสั่งซื้อทั่วโลก

- ข้อมูลไอที เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมในเว็บไซต์และการซื้อของลูกค้า รวมถึงข้อมูลที่มีอื่น ๆ สำหรับการสื่อสารทางการตลาดและการส่งเสริมการขายทั่วโลก

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีมาตรการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

เรายึดมั่นพร้อมนำมาตรการทางเทคนิคที่ซับซ้อนมาใช้งาน เพื่อให้การบันทึกและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับและมีความปลอดภัยอย่างเต็มที่

เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ พร้อมคอยติดตามตรวจสอบการเข้าถึง การใช้ และการโอนข้อมูลส่วนบุคคล

พนักงานทุกคนที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้จำเป็นต้องเข้าทำสัญญาไม่เปิดเผยความลับหรือข้อตกลงที่คล้ายกัน ซึ่งกำหนดให้มีข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของข้อมูล

เรากำหนดให้หุ้นส่วนธุรกิจและผู้ให้บริการภายนอกที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของข้อมูล

เราจัดการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอให้แก่พนักงานในเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและบุคคลภายนอกที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้

คุณมีสิทธิอะไรบ้าง

ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ คุณมีสิทธิดังต่อไปนี้

สิทธิในการเข้าถึง การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิในการจำกัดหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณ

สิทธิในการแจ้งเราว่า คุณไม่ต้องการรับข้อมูลการตลาด

สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ในบางสถานการณ์) ไปให้คุณหรือบุคคลอื่น

เรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณใช้สิทธิตามกฎหมายของตน ซึ่งคุณสามารถทำได้โดยติดต่อเราทางอีเมลหรือไปรษณีย์ (ตามรายละเอียดข้างต้น) โปรดให้ข้อมูลต่อไปนี้เมื่อใช้สิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

- ชื่อ-นามสกุล ข้อมูลติดต่อ และสำเนาบัตรประจำตัว

- คำขอความเป็นส่วนตัวของข้อมูลจำเพาะ (หรือสิทธิที่คุณต้องการใช้)

- วันที่ยื่นคำขอพร้อมลายมือชื่อ (เมื่อส่งคำขอทางไปรษณีย์)

หากไม่ได้รับความพึงพอใจจากการติดต่อเรา คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลได้รับทราบ

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

/ที่ AllAboutVision.com เราตรวจสอบการปฏิบัติตามคำแถลงความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลฉบับใหม่ ถึงแม้คำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ในบางโอกาส แต่เราจะไม่ลดทอนสิทธิของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง

เราใช้งานคุกกี้หรือไม่

ใช้ (คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์หรือผู้ให้บริการโอนไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์'ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (หากคุณอนุญาต) ซึ่งทำให้ระบบของเว็บไซต์'หรือระบบของผู้ให้บริการ'จดจำเบราว์เซอร์ บันทึกและจดจำข้อมูลบางอย่างได้////เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้จดจำคุณได้ ช่วยให้เข้าใจและบันทึกค่ากำหนดของคุณสำหรับการเข้าชมครั้งหน้า ช่วยติดตามโฆษณาและเก็บข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์และการโต้ตอบกับเว็บไซต์ เพื่อที่เราจะได้มอบเครื่องมือและประสบการณ์บนเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

เราอาจทำสัญญากับผู้ให้บริการภายนอกเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ดีขึ้น ผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในนามของเรา เว้นแต่เพื่อช่วยในการประกอบธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจของเรา////คุณสามารถเลือกให้คอมพิวเตอร์แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการส่งคุกกี้ หรือเลือกปิดคุกกี้ทั้งหมดผ่านการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณก็ได้ เช่นเดียวกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ เมื่อปิดคุกกี้แล้วบริการของเราบางอย่างอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง

ความมุ่งมั่นของเรา

ขอขอบคุณที่หันมาใช้และไว้ใจ AllAboutVision.com เพื่อเรียนรู้เรื่องภาวะของดวงตา แว่นตา แว่นกันแดด คอนแทคเลนส์ และสุขภาพตาโดยรวม ขอขอบคุณอีกครั้งที่อ่านคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งเป็นภาพให้เห็นอย่างคร่าว ๆ ถึงวิธีการที่เราใช้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

Find Eye Doctor

ค้นหาจักษุแพทย์ใกล้คุณ

หาหมอตา