โฮมเพจภาวะของดวงตา

ภาวะของดวงตา

มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะของดวงตาหรือปัญหาเกี่ยวกับสายตา เช่น ต้อหิน ต้อกระจก ตาขี้เกียจ หรือจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อมหรือไม่ เลือกดูบทความที่แพทย์เป็นผู้เขียนและมีแพทย์เป็นผู้ประเมินหลายรายการสำหรับข้อมูลที่เชื่อถือได้และเข้าใจง่ายเกี่ยวกับภาวะของดวงตาและการรักษาที่หลากหลาย

บทความเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเท่านั้น หากสงสัยว่าคุณมีภาวะของดวงตา มีปัญหาเกี่ยวกับสายตา หรือได้รับบาดเจ็บที่ดวงตา ให้ไปพบจักษุแพทย์ทันที