โฮมเพจคอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์ชนิดต่าง ๆ

คอนแทคเลนส์ชนิดต่าง ๆ

คนส่วนใหญ่ชอบความสะดวกและความสบายของคอนแทคเลนส์แบบนิ่ม จากข้อเท็จจริงพบว่าผู้ใส่คอนแทคเลนส์ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์เลือกเลนส์แบบนิ่ม และยังมีเลนส์สำหรับใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งรายวันที่แพทย์สั่งให้เกือบทุกครั้ง เรื่องความยุ่งยากในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อคอนแทคเลนส์ทุกวันจึงเป็นเรื่องในอดีตไปแล้ว