โฮมเพจการดูแลดวงตาแหล่งข้อมูลเรื่องการมองเห็น

การทดสอบตาบอดสีและชนิดของตาบอดสี

อิชิฮาระทดสอบภาพสำหรับคนตาบอดสี

การทดสอบตาบอดสีเป็นเครื่องมือที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพตาของคุณใช้ เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีความบกพร่องในการมองเห็นสีหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าตาบอดสีหรือไม่

หากคุณคิดว่าตนเองอาจตาบอดสี ควรไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพตาของคุณ (ยังไม่เคยตรวจมาก่อนใช่หรือไม่ คลิกที่นี่เพื่อค้นหา ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพตาที่อยู่ใกล้คุณ.)

การทดสอบตาบอดสีมีอยู่สองชนิด:

  1. การทดสอบคัดกรองซึ่งสามารถบอกได้ว่ามีปัญหาการมองเห็นสีอยู่หรือไม่

  2. การทดสอบเชิงปริมาณที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งสามารถตรวจจับความบกพร่องของการมองเห็นสีและกำหนดประเภท และความรุนแรงของตาบอดสี

การตรวจคัดกรองเพื่อทดสอบตาบอดสี

การตรวจคัดกรองตาบอดสีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ Ishihara Color Vision Test

การทดสอบนี้ตั้งชื่อตามจักษุแพทย์ชาวญี่ปุ่นที่ชื่อ ชิโนบุ อิชิฮาระ (1879-1963) ซึ่งเป็นผู้คิดค้นกระบวนการและเผยแพร่คำอธิบายครั้งแรกในปี 1917

การทดสอบการมองเห็นสีของอิชิฮาระ (Ishihara Color Vision Test) ประกอบด้วยหนังสือเล่มเล็กแต่ละหน้ามีรูปทรงวงกลม (หรือ"จาน") ซึ่งประกอบด้วยจุดหลากสี ความสว่าง และขนาดต่าง ๆ

จุดสีหลากสีที่ดูเหมือนเป็นการสุ่มตัวอย่างจะถูกจัดเรียงในลักษณะที่คนซึ่งมีการมองเห็นสีปกติจะเห็นตัวเลขหลักเดียวหรือสองหลักภายในแนวของจุด แต่คนตาบอดสีจะไม่สามารถมองเห็นตัวเลข หรือมองเห็นตัวเลขซึ่งแตกต่างจากคนที่มีการมองเห็นสีปกติมองเห็นได้

การทดสอบการมองเห็นสีของอิชิฮาระชุดเต็ม ประกอบด้วยแผ่นภาพ 38 แผ่น เวอร์ชันย่อที่มี 14 หรือ 24 แผ่น มักใช้เป็นแบบทดสอบคัดกรองในระหว่าง การตรวจสายตาตามปกติ.

ผู้ที่ได้รับการทดสอบมักจะดูแผ่นอิชิฮาระในแสงห้องปกติในขณะที่สวมแว่นตาตามใบสั่งแพทย์ปกติ. เนื่องจากการทดสอบอิชิฮาระกำหนดให้บุคคลที่รับการคัดกรองจดจำและระบุตัวเลข การทดสอบจึงอาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าเมื่อทดสอบการมองเห็นสีของเด็กเล็ก ๆ

คำที่มักใช้เพื่ออธิบายภาพสีในการทดสอบการมองเห็นสีของอิชิฮาระคือ"แผ่นสีหลอก (pseudoisochromatic plates)" สิ่งนี้กล่าวถึงจุดสีบางจุดในรูปแบบที่ในตอนแรกอาจดูเหมือน ("iso-") ในสีเท่ากัน ("มีสี") กับจุดรอบ ๆ

แต่นี่เป็นความเหมือน ("หลอก") และความแตกต่างที่มีอยู่ทำให้บุคคลที่มีการมองเห็นสีปกติสามารถตรวจจับหมายเลขที่"ซ่อน"อยู่ภายในแนวของจุดเหล่านั้นได้

นับตั้งแต่มีการเปิดตัวการทดสอบการมองเห็นสีของอิชิฮาระ บริษัทเครื่องมือแพทย์ได้พัฒนาแบบทดสอบคัดกรองตาบอดสีที่คล้ายกันโดยใช้แผ่นหลอก

ตัวอย่างเช่น การทดสอบการมองเห็นสีด้วยคอมพิวเตอร์ ColorDx (Konan Medical) เป็นแอปทดสอบด้วยตนเอง ให้คะแนนตนเองซึ่งมีให้ดาวน์โหลดบนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

นอกเหนือจากการทดสอบตาบอดสีทางพันธุกรรมแล้ว แอป ColorDx ยังสามารถตรวจจับข้อบกพร่องในการมองเห็นสีที่สามารถพัฒนาต่อไปในชีวิตได้เนื่องจาก ต้อหินโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง โรคจอตาเสื่อมจากเบาหวานอาการบวมน้ำและความผิดปกติอื่น ๆ ตลอดจนปัญหาการมองเห็นสีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและสารอื่น ๆ ในระยะยาว ตามข้อมูลของบริษัท

การทดสอบตาบอดสีเชิงปริมาณ

สำหรับการวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตาบอดสีและ/หรือความสามารถของบุคคลในการรับรู้สีอย่างแม่นยำ จึงจำเป็นต้องมีการทดสอบตาบอดสีเชิงปริมาณ

การทดสอบซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดคือการทดสอบ 100 ความเข้มสีของฟาร์นสเวิร์ธ-มุนเซล (Farnsworth-Munsell 100 Hue Test)

การทดสอบนี้ประกอบด้วยถาดสี่ถาดที่มีจานเล็ก ๆ ที่มีสีที่ความเข้มต่างกันจำนวนมาก แต่ละถาดมีจานที่มีสีอ้างอิงอยู่ที่มุมด้านหนึ่ง ผู้ถูกทดสอบจะต้องจัดเรียงจานอื่น ๆ ภายในถาด เพื่อ สร้างความต่อเนื่องของสีที่ค่อย ๆ เปลี่ยนไป

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องควรใช้การทดสอบ Farnsworth-Munsell 100 Hue ในช่องทดสอบมองซึ่งภายในจำลองแสงธรรมชาติให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ควรเปลี่ยนแผ่นสีอย่างน้อยทุก ๆ สองปี เพื่อป้องกันการสูญเสียความอิ่มตัวของสีที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ได้

แผ่นแต่ละสีจะมีหมายเลขกำกับอยู่ด้านล่าง เพื่อจะสามารถให้คะแนนผลลัพธ์โดยเทียบกับคำเฉลย ยิ่งการจับคู่ระหว่างลำดับการทดสอบของตัวพิมพ์ใหญ่และลำดับที่ถูกต้องมากเท่าใด ก็หมายถึงการรับรู้สีของบุคคลก็จะแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น

ด้วยวิธีนี้การทดสอบ 100 Hue สามารถคัดกรองได้ว่าบุคคลที่ถูกทดสอบตาบอดสีหรือไม่ และยังตรวจหาประเภทและความรุนแรงของตาบอดสีของเขาหรือเธอได้อีกด้วย

เวอร์ชันย่อของการทดสอบ 100 Hue ซึ่งเรียกว่าการทดสอบ Farnsworth-Munsell D15 ประกอบด้วยจานที่มีตัวเลขเพียง 15 แผ่นเท่านั้นที่มีเฉดสีที่แตกต่างกัน การทดสอบ D15 ก็เช่นเดียวกับการทดสอบการมองเห็นสีของอิชิฮาระ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองการมองเห็นสีเท่านั้นและไม่สามารถหาปริมาณความรุนแรงของตาบอดสีของบุคคลได้

ใครที่ควรทำการทดสอบตาบอดสี

การทดสอบตาบอดสีควรทำกับผู้ที่กำลังพิจารณาจะทำงานที่ต้องใช้การรับรู้สีที่แม่นยำเป็นสำคัญ ตัวอย่างเช่น ช่างไฟฟ้า นักพาณิชย์ศิลป์ นักออกแบบ เจ้าหน้าที่เทคนิคและบุคลากรด้านการผลิตและการตลาดบางกลุ่ม

ผลที่ตาบอดสีมีต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลส่วนใหญ่ขึ้นกับของความต้องการในการดูสีในตำแหน่งงานนั้นและความรุนแรงของความบกพร่องในการมองเห็นสีของคนนั้น

ในหลายกรณี ความกลัวเกี่ยวกับการมีข้อจำกัดจากตาบอดสียังไม่เป็นที่รับทราบกัน เนื่องจากภาวะนี้มีมาแต่กำเนิด ผู้ที่ตาบอดสีส่วนใหญ่จึงไม่ทราบถึงความบกพร่องในการมองเห็นสีของตนเองและไม่รู้สึกว่าภาวะนี้รบกวนชีวิตประจำวันของพวกเขามากนัก

แม้จะไม่มีการรักษาภาวะตาบอดสี ในบางกรณี คอนแทคเลนส์ที่ย้อมสีพิเศษ อาจช่วยให้ผู้ที่ตาบอดสีสามารถรับรู้ความแตกต่างระหว่างบางสีได้ดีขึ้น

การทดสอบตาบอดสีออนไลน์

เราอาจพบการทดสอบตาบอดสีได้ทางออนไลน์ ซึ่งแบบทดสอบเหล่านั้นส่วนใหญ่มักนำรูปแบบการทดสอบเพื่อคัดกรองของอิชิฮารามาใช้ ซึ่งการนำเสนอในระดับคุณภาพที่แตกต่างกัน

เนื่องจากการแสดงสีที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความแม่นยำของการทดสอบตาบอดสีใด ๆ ผลจากการทดสอบการตรวจคัดกรองการมองเห็นสีออนไลน์จึงยังคงไม่น่าเชื่อถือ เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด โปรดไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพตาของคุณ และทำการทดสอบตาบอดสีโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรม โดยใช้อุปกรณ์เพื่อทดสอบที่ได้มาตรฐานภายใต้แสงที่เหมาะสม

Find Eye Doctor

ค้นหาจักษุแพทย์ใกล้คุณ

หาหมอตา