Ana SayfaGörmeyi Anlamak Göz İle İlgili Durumlar, A-Z

Kuru göz hastalığı belirtileri, nedenleri, tedavisi ve önlenmesi

Kuru, kızarık gözleri olan adam

Kuru göz sendromu, gözün yüzeyinde kronik olarak yeterli ıslanmanın ve nemin olmaması nedeniyle oluşur.

Kuru gözün sonuçları hafif ancak sürekli göz tahrişi ila önemli iltihaplanma ve hatta gözün ön yüzeyinin skarlaşması aralığında değişir.

Kuru göz sendromu, kuru göz hastalığı ve basit bir şekilde "kuru göz" denilmesine ek olarak, kuru gözleri tanımlamak için kullanılan alternatif tıbbi terimler şunlardır:

 • Keratitis sicca Genellikle korneanın kuruluğu ve iltihaplanmasını açıklamak için kullanılır.

 • Keratoconjunctivitis sicca Hem korneayı hem de konjunktivayı etkileyen kuru gözü açıklamak için kullanılır.

 • Disfonksiyonel gözyaşı sendromu

  Gözyaşlarının yetersiz kalitesinin yetersiz miktar olması kadar önemli olabileceğine vurgu yapmak için kullanılır.

Kuru göz prevalansı

Kuru gözler kızarır ve tahriş olabilir, bu da kaşıntı hissine neden olabilir.

Kuru göz sendromu – kuru göz hastalığı (KGH) olarak da anılır – dünya genelinde en yaygın göz rahatsızlıklardan biridir ve göz doktoru ziyaretlerinin birincil nedenidir.

Global Health Dergisi’nde yayımlanan bir incelemede, araştırmacılar dünya genelinde farklı popülasyonlardaki çalışmaların kuru göz prevalansının yüzde 5 ila yüzde 50’ye varan yüksek oranlarda değiştiğini gösterdiğini bildirmişlerdir. (Araştırmacılar, büyük sapmanın farklı çalışmaların tanısal kriterlerindeki uyumsuzluklar, araştırılan popülasyonların benzersiz karakteristikleri ve diğer faktörler nedeniyle olabileceğini düşünmüşlerdir.)

Kuru göz sendromuna ilişkin risk faktörleri ilerlemiş yaş, dişi cinsiyet ve bilgisayar kullanımını içermiştir.

Kuru göz belirtileri

Kuru göz belirtileri ve kuru göz sendromu aşağıdakileri içerir:

 • Yanma hissi

 • Göz kaşıntısı

 • Ağrı hissi

 • Gözde ağırlaşma hissi

 • Göz yorgunluğu

 • Göz ağrısı

 • Kuruluk hissi

 • Kırmızı gözler

 • Fotofobi

 • Bulanık görme

Diğer bir yaygın belirti, yabancı madde hissi denilen bir belirtidir – gözünüzün "içinde" kum veya başka bir nesne veya madde olduğu hissi.

Ve kulağa garip gelse de, göz sulanması de kuru göz sendromunun bir belirtisi olabilir.

Bunun nedeni göz yüzeyindeki kuruluğun bazen koruyucu bir mekanizma olarak gözyaşlarınızın sulu bileşeninin üretimini aşırı derecede uyaracak olmasıdır. Ancak bu "refleks yaşarma", altta yatan kuru göz rahatsızlığını düzeltmek için gözde yeterince uzun kalmaz.

Bu belirtilere ek olarak, kuru gözler iltihaplanmaya ve (bazen kalıcı olarak) göz yüzeyinde hasara neden olabilir.

Kuru göz sendromu ayrıca LASIK ve katarakt ameliyatı sonuçlarını da etkileyebilir.

Kuru göz sendromuna ne neden olur?

Göz yüzeyinde yeterli ve uyumlu bir gözyaşı katmanı olması, gözlerinizin sağlıklı, rahat olmaları ve iyi görmeleri için şarttır.

Gözyaşları, gözün yüzeyini nemli tutmak ve korneaya zarar verebilecek ve bir göz enfeksiyonuna yol açabilecek tozu, kiri ve mikroorganizmaları temizlemek için yıkar..

Normal gözyaşı filmi, üç önemli bileşenden oluşur:

 1. Yağlı (lipit) bir bileşen

 2. Sulu bir bileşen

 3. Muköz benzeri (musin) bir bileşen

Gözyaşı filminin her bir bileşeni kritik bir amaca hizmet eder. Örneğin, musin gözyaşlarının gözün yüzeyinde tutunmalarına ve yayılmalarına yardımcı olurken, gözyaşı lipitleri gözyaşı filminin çabucak buharlaşmasını önlemeye ve ıslanmayı artırmaya yardımcı olur.

Her bir gözyaşı bileşeni, gözde veya gözün yakınındaki farklı bezler tarafından üretilir.

 1. Yağlı bileşen, göz kapaklarındaki meybomiyan bezleri tarafından üretilir.

 2. Sulu bileşen üst göz kapaklarının dış tarafının arkasında bulunan lakrimal bezler tarafından üretilir.

 3. Musin bileşeni, gözün beyazını (sklera) kapsayan konjunktivadaki goblet hücreleri tarafından üretilir.

Gözyaşı filmi bileşenlerinin bu kaynaklarının herhangi birinde bir sorun, gözyaşı kararsızlığı ve kuru gözler ile sonuçlanabilir.

Kuru göz kategorileri

Hang bileşenin etkilendiğine bağlı olarak, farklı kuru göz kategorileri bulunur.

Örneğin, meybomiyan bezler yeterli yağ (meybum) üretmez veya salgılamazlarsa, gözyaşı filmi çok çabuk buharlaşabilir – bu da "evaporatif kuru göz" denilen bir rahatsızlıktır.

Altta yatan rahatsızlık – meybomiyan bez disfonksiyonu – şimdi kuru göz sendromunun pek çok vakasında önemli bir faktör olarak fark edilir.

Diğer vakalarda, birincil kuru göz nedeni gözleri yeterince nemli tutmak için yeterli sulu sıvının lakrimal bezler tarafından üretilememesidir. Bu rahatsızlığa "aköz yetmezlikli kuru göz" adı verilir.

Kuru gözün belli tipi, çoğu zaman göz doktorunuzun kuru göz belirtilerini hafifletmek için size uygulayacağı tedavi türünü belirleyecektir.

Kuru göz sendromu ile ilişkili faktörler

Birkaç faktör kuru göz riskinizi artırabilir. Bunlar aşağıdakileri içerir:

Bilgisayar kullanımı

Bir bilgisayarda çalışırken veya bir akıllı telefon veya diğer taşınabilir dijital cihazı kullanırken, gözlerimizi daha az ve daha az sıklıkla tam kırpma eğilimi gösteririz, bunun sonucu olarak daha fazla göz evaporasyonu ve artan kuru göz belirtileri ortaya çıkar.

Kontakt lens kullanımı

Kontakt lens kullanımının kuru göz sorunlarına ne ölçüde katkıda bulunduğunu kesin olarak belirlemek zor olmasına karşın, kuru göz rahatsızlığı, insanların kontakt lens kullanımını kesmelerinin birincil nedenidir.

Yaşlanma

Kuru göz sendromu, herhangi bir yaşta oluşabilir, ancak yaşamın ilerleyen aşamasında, özellikle 50 yaşından sonra giderek daha yaygın hale gelir.

Menopoz

Menopoz sonrası kadınlar, kuru göz bakımından aynı yaştaki erkeklerden daha fazla risk altındadır.

İç mekan ortamı

Klima, tavan vantilatörleri ve cebri havalı ısıtma sistemleri kuru göz belirtilerine neden olan iç mekan nemini azaltabilir ve/veya gözyaşı evaporasyonunu hızlandırabilir.

Dış mekan ortamı

Kuru iklimler ve kuru ya da rüzgarlı hava koşulları kuru göz risklerini artırır.

Sık uçuş

Uçakların kabinlerinde hava son derece kurudur ve özellikle sık uçanlar arasında kuru göz sorunlarına yol açabilir.

Sigara içme

Kuru gözlere ek olarak, sigara içmek maküler dejenerasyon kataraktları ve üveit dahil olmak üzereciddi göz sorunlarıyla bağlantılıdır.

Sağlık sorunları

Belirli sistemik hastalıkları — örneğin diyabet, tiroit ile ilişkili hastalıklar, lupus, romatoid artrit ve Sjogren sendromu — kuru göz sorunlarına katkıda bulunur.

İlaçlar

Antihistaminikler, antidepresanlar, belirli tansiyon ilaçları ve doğum kontrol hapları dahil olmak üzere –pek çok reçeteli ve reçetesiz ilaçlar kuru göz belirtileri riskini artırır.

Göz kapağı sorunları

Göz kırpma veya uyku sırasında göz kapaklarının tam kapanmaması – yaşlanmanın neden olabileceği veya kozmetik blefaroplasti veya diğer nedenlerden sonra oluşan lagofitalmos adı verilen bir rahatsızlık – tedavi edilmediği takdirde, bir kornea ülserine yol açabilecek şiddetli kuru gözlere neden olabilir.

Ayrıca, LASIK ve diğer korneal refraktif ameliyatı bazen kuru gözlere neden olabilir. Ancak, çoğu durumda, LASIK’ten sonra kuru göz rahatsızlığı geçicidir ve prosedürden itibaren birkaç hafta içinde geçer.

LASIK’ten önce kuru gözleriniz varsa, göz doktorunuz olası en iyi LASIK sonuçlarını sağlamak için prosedürünüzden önce bir kuru göz tedavi programını önerebilir.


Kuru Göz Haberleri

Akıllı telefon kullanımı, okul çocuklarında kuru göz ile bağlantılıdır

Telefon şirketinden gelen yüksek miktarlı aylık faturanın yanı sıra, akıllı telefon kullanan çocuklarla ilişkili başka bir maliyet olabilir – erken bir yaşta çocukların kuru göz hastalığı geliştirmelerine neden olabilir.

Kore’deki Araştırmacılar akıllı telefonlar dahil olmak üzere video cihazlarını kullanan okul çocukları arasında kuru göz hastalığı için risk faktörlerini değerlenmiştir.

Araştırmacılar kuru göz hastalığı işaretleri için 1 ila 6. sınıflardaki 916 okul çocuğunu muayene etmiştir. Ayrıca, çocukların ve ebeveynlerinin çocukların yaygın biçimde kullandıkları video cihazı türleri (bilgisayar, akıllı telefon ve televizyon) ve her bir cihazı kullanarak harcadıkları zaman miktarı hakkında bir anketi tamamlamalarını sağlamışlardır. Çocukların dış mekanda harcadıkları zaman miktarına ilişkin veri de toplanmıştır.

Genel olarak, çocukların toplam yüzde 6,6’sının kuru göz hastalığı belirtilerine sahip oldukları tespit edilmiştir. Şehir ortamında yaşayan çocuklar kırsal ortamdaki çocuklara nazaran daha fazla KGR olma ihtimaline sahipti (yüzde 8,3; yüzde 2,8). Akıllı telefonun kullanım oranı kent grubunda yüzde 61,3 iken kırsal grupta yüzde 51,0 idi.

Yaşa göre değerlendirildiğinde, 6 ila 9 yaşlarındaki çocukların yüzde 4,0’ına kıyasla 9 ila 12 yaşlarındaki çocukların yüzde 9,1’ine KGR tanısı konulmuştur. Akıllı telefon kullanımının oranı daha büyük çocuklarda yüzde 65,1 ve genç çocuklarda yüzde 50,9 idi.

Ayrıca, akıllı telefonları kullanan çocukların harcadıkları zaman, kuru göz olmayan çocuklara kıyasla KGR grubunda daha uzundu. 4 hafta boyunca akıllı telefonlarını kullanan çocukların kuru göz sorunları sona erdikten sonra, kuru gözün hem subjektif belirtileri hem de objektif belirtileri iyileşmiştir.

Çalışma doktorları, çocuklarda akıllı telefonun kullanımının pediyatrik kuru göz hastalığı ile güçlü biçimde ilişkili olduğu sonucuna varmıştır. Şehir ortamındaki daha büyük öğrenciler en büyük KGR risk faktörlerine ve prevalansına sahiplerdi.

Yazarlar ayrıca akıllı telefon kullanımı sona erdiğinde, kuru göz belirti ve semptomlarının sona erdiğine ve artan dış mekan etkinliklerinin pediyatrik kuru göz hastalığına karşı koruyucu olduğuna işaret etmişlerdir.


Kuru göz testleri

Kronik kuru göz sendromunuz olup olmadığından emin olmanın tek yolu, göz doktorunuzun göz muayenesi sırasında bir veya daha fazla kuru göz testi yaptırmasıdır.

Yalnızca belirtiler, kuru göz hastalığının varlığı ve şiddeti konusunda yetersiz birer belirteçtir. Belirtiler, kişiden kişiye önemli ölçüde farklılık gösterebilir ve hatta kişilik türüyle etkilenebilir.

Sadece en düşük seviyede veya hafif kuru gözleri olan bazı insanlar gözlerinde çok rahatsızlık hissedebilirken, başkaları önemli kuru göz sorunlarına sahip olabilir ve belirtilerinin bir göz doktorunu görmeye yetecek kadar önemli olmadıklarını değerlendirebilir (veya kuru göz belirtilerini hiç yaşamayabilir).

Bir göz doktoru tarafından gözlerinizin dikkatli muayene edilmesi kuru göz sendromunun varlığını ve şiddetini ortaya koyabilir ve göz doktorunuz gözlerinizi sağlıklı, rahat olmalarını ve iyi görmenizi sağlamak için en iyi kuru göz tedavi tipinin tespit edilmesine yardımcı olabilir.

Kuru göz tedavisi ve önlenmesi

Neyse ki, kronik kuru göz yaşıyorsanız, etkili tedavi seçenekleri bulunmaktadır.

Pek çok durumda, yapay gözyaşlarının rutin kullanımı ve küçük davranışsal değişiklikler (örneğin, bilgisayar kullanımı sırasında sık molalar verme) kuru göz belirtilerini önemli ölçüde azaltabilir.

Diğer pek çok durumda, göz doktorunuz vücudunuzun daha fazla gözyaşı üretmesine ve salgılamasına yardımcı olmak ve göz tahrişini ve iltihaplanmayı azaltmak için reçeteli göz ilaçlarını ve ofis içi prosedürleri önerebilir.