Ana SayfaGöz BakımıYaşlanma ve Gözler

Miyopluk kontrolü: Uzağı görememenin tedavisi var mı?

Gözlüklerini tutan ve lenslerin arasından bakan kız

Çocuğunuzda miyopluk (uzağı görememe) varsa, muhtemelen bunun bir tedavisi veya en azından çocuğunuzun yıldan yıla daha yüksek dereceli gözlük takmasını önlemek için miyopluğun ilerlemesini yavaşlatma konusunda yapılabilecek bir şey olup olmadığını merak ediyorsunuz.

Yıllardır göz bakımı uzmanları ve araştırmacılar aynı şeyi merak ediyorlar. Ve size iyi bir haberimiz var: Son zamanlarda yapılan bir dizi çalışma, miyopluğu çocukluk döneminde ve gençler arasında ilerlemesini yavaşlatarak kontrol etmenin gerçekten mümkün olabileceğini öne sürüyor.

Miyopluk kontrolü nedir?

Henüz kesin bir uzağı görememe tedavisi keşfedilmemiş olsa da, göz doktorunuz artık miyopluğun ilerlemesini yavaşlatabilecek bir dizi tedavi seçeneği sunabiliyor.

Bu tedaviler, miyopluğun gelişmesi ve ilerlemesi ile ilişkili stresi ve yorgunluğu azaltmak için gözün yapısında ve odaklanmasında değişiklikleri tetikleyebiliyor.

Miyopluk kontrolüyle neden ilgilenmelisiniz? Miyopluğun ilerlemesini yavaşlatmak, çocuğunuzun kalın, düzeltici gözlükler gerektiren ve erken dönem katarakt ve hatta ayrılmış retina gibi hayatı tehdit eden ciddi göz sorunlarıyla ilişkili ileri seviyede miyopluk geliştirmesini önleyebilir.

Şu anda, miyopluğu kontrol altına almak için umut verici dört tedavi yöntemi bulumaktadır:

  • Atropin göz damlası

  • Multifokal kontakt lensler

  • Ortokeratoloji ("orto-k")

  • Multifokal gözlükler

[Ayrıca bakınız: Miyopluk Kontrolü Nedir?]

İşte bu tedavilerin her birinin ve yakın tarihli miyopluk kontrol araştırmalarının bir özeti:

Atropin Göz Damlası

Atropin göz damlaları, etkili kısa vadeli sonuçlarla uzun yıllardır miyopluk kontrolü için kullanılmaktadır. Ancak bu göz damlalarının kullanımının bazı dezavantajları da vardır.

Topikal atropin, göz bebeğini genişletmek ve akomodasyonu geçici olarak felç etmek için ve gözlerin odaklanma mekanizmasını tamamen gevşetmek için kullanılan bir ilaçtır.

Atropin tipik olarak rutin genişlemiş göz muayeneleri için kullanılmaz, çünkü etkileri uzun ömürlüdür ve geçmesi bir hafta veya daha uzun sürebilir. (Göz doktorunuzun göz muayenesi sırasında kullandığı genişletici damlalar genellikle birkaç saat içinde etkisini kaybeder.)

Bu günlerde atropin için yaygın bir kullanım alanı, bazı üveit tipleriyle ilişkili göz ağrılarını azaltmaktır.

Araştırmalar, çocuklarda uzağı görememenin odaklanma yorgunluğuyla bağlantılı olabileceğini ileri sürdüğü için, araştırmacılar miyopluğu kontrol etmek amacıyla gözün odaklanma mekanizmasını devre dışı bırakmak için atropin kullanımını araştırmıştır.

Miyopluğun ilerlemesini kontrol etmek için atropin göz damlası çalışmalarının sonuçları en azından tedavinin ilk yılı için son derece etkileyicidir. 1989 ve 2010 yılları arasında yayınlanan dört kısa dönemli çalışmada, atropinin miyopluğun ilerlemesinde ortalama yüzde 81 azalma sağladığı bulunmuştur.

Ancak ek araştırmalar, atropinin miyopluğu kontrol altında tutma etkisinin tedavinin ilk yılından sonra devam etmediğini ve atropinin kısa süreli kullanımının uzun vadede miyopluğu önemli ölçüde kontrol altına alamayabileceğini göstermiştir.

İlginç bir şekilde, bir çalışmada, miyopluk kontrolü için iki yıl kullanımdan sonra atropin damlalarının kesilmesi durumunda, en düşük atropin konsantrasyonuna (yüzde 0,01) sahip damlalar kullanan çocukların, daha güçlü atropin damlaları (yüzde 0,1 veya yüzde 0,5) ile tedavi edilen çocuklara göre uzağı görememe durumlarını daha uzun süre kontrol altında tuttukları saptanmıştır. Ayrıca, tedaviden bir yıl sonra daha az "geri tepme" miyopluk ilerlemesi yaşamışlardır.

Ayrıca, birçok göz doktoru çocuklara atropini reçete etme konusunda isteksizdir çünkü ilacın sürekli kullanımının uzun vadeli etkileri bilinmemektedir.

Atropin tedavisinin diğer dezavantajları arasında rahatsızlık ve uzun süreli göz bebeği genişlemesinden kaynaklanan ışığa duyarlılık yakını bulanık görme ve yakına odaklanma yeteneği etkilendiği için tedavi sırasında bifokal veya progresif gözlük camına ihtiyaç duyan çocuğun net bir şekilde okuyabilmesi için yapılacak ek giderler yer alır.

Ortokeratoloji

Ortokeratoloji uzağı görememe durumunu ve diğer görme sorunlarını geçici olarak düzeltmek için gece uykusu sırasında takılan, özel olarak tasarlanmış gaz geçirgen kontakt lenslerin kullanılmasıdır; böylece uyanık geçirilen saatlerde gözlük ve kontakt lens gerekmez.

Ancak bazı göz doktorları, çocuklarda miyopluğun ilerlemesini kontrol etmek için de "orto-k" lensleri kullanmaktadır. Kanıtlar, birkaç yıl ortokeratoloji kullanan miyop çocuklarda, miyopluğun ilerlemesinin en yoğun olduğu yıllarda gözlük veya normal kontakt lens kullanan çocuklara kıyasla yetişkinlikte daha az miyopluk görüldüğünü göstermektedir.

Birçok göz uzmanı, lens tasarımları benzer olsa da bu lensleri orto-k lensler yerine "korneayı yeniden şekillendirme lensleri" veya "korneal refraktif terapi (CRT)" lensleri olarak adlandırmaktadır.

2011'de Japonya'daki araştırmacılar miyopluk ilerlemesi ile ilişkili bir faktör olan çocuklarda orto-k lenslerin göz küresi uzamasına etkisini değerlendiren bir çalışma sunmuştur.

İki yıllık çalışmayı toplam 92 miyop çocuk tamamlamıştır: 42'si gece boyunca orto-k lens takmış ve 50'si gün boyunca geleneksel gözlük takmıştır. Araştırmaya katılan çocukların ortalama yaşı çalışmanın başlangıcında yaklaşık 12 idi ve her iki gruptaki çocuklar esasen aynı miktarda önceden var olan miyopluğa (-2,57 D) ve aynı eksenel (önden arkaya) göz küresi uzunluğuna (24,7 mm) sahipti.

Çalışmanın sonunda, gözlük grubundaki çocuklar, orto-k kontakt lens takan çocuklara göre gözlerinin ortalama eksenel uzunluğunda önemli ölçüde daha fazla artış elde etti. Çalışmanı araştırmacıları, bu çalışmada bir gecede ortokeratolojinin çocukların gözlerinin uzamasını baskıladığı sonucuna varmış ve bu durum, orto-k'nin gözlük takmaya kıyasla miyopluğun ilerlemesini yavaşlatabileceğini işaret etmiştir.

2012'de aynı araştırmacılar 43 miyop çocuk üzerinde gerçekleştirilen ve miyopluk düzeltmesi için geleneksel gözlük takmaya kıyasla, gece boyunca orto-k kontakt lens takmanın gözün eksenel uzamasını baskıladığını gösteren benzer bir beş yıllık çalışmanın sonuçlarını yayınlamıştır.

Ayrıca 2012'de İspanya'da araştırmacılar iki yıl boyunca orto-k kontakt lens kullanan 6 ila 12 yaş arası -0,75 ila -4,00 D miyopluğu olan çocukların miyopluk düzeltmesi için gözlük takan benzer çocuklara kıyasla daha az miyopluk ilerlemesi gösterdiği ve gözlerinin eksenel uzamasında azalma olduğunu ortaya koyan çalışma verileri yayınlamıştır.

Çocuklar gözlükle şirin görünüyor! Ancak orto-k ve diğer miyopi kontrol tekniklerinin yaygınlaşmasıyla, gelecekte miyopi için daha az sayıda çocuk göze ihtiyaç duyabilir.

Ekim 2012'de, Hong Kong'da araştırmacılar orto-k kontakt lenslerin çocuklarda miyopluk ilerlemesini kontrol etme üzerindeki etkisine ilişkin başka bir çalışma daha yayınlamıştır. Araştırmanın başlangıcında yaşları 6 ile 10 arasında değişen toplam 78 miyop çocuk iki yıllık çalışmayı tamamladı.

Orto-k lens takan çocukların, gözlük takan çocuklara kıyasla gözlerinin eksenel uzunluğunda yüzde 43 daha yavaş bir artış olmuştur. Ayrıca, korneayı yeniden şekillendiren GG lensler takan daha küçük çocuklar, daha büyük çocuklara göre miyopluk ilerlemesinde daha fazla azalma göstermiştir.

Ayrıca, Ohio Eyalet Üniversitesi Optometri Koleji'nden miyopluk kontrol uzmanı Jeffrey J. Walline, Investigative Ophthalmology & Visual Science'ınaynı sayısında yayınlanan araştırmaya ilişkin analizinde, korneayı yeniden şekillendiren lenslerin takılmasının miyopluk ilerlemesinin yavaşlatılmasını miyopluk tedavisinin ilk yılından itibaren sağladığına işaret etmiştir.

Mart 2014'te Tayvan'da araştırmacılar 7 ila 17 yaş arası çocuklarda miyopluğun kontrolü için orto-k kontakt lensler ile atropin göz damlası kullanımının karşılaştırıldığı bir çalışmanın sonuçlarını yayınlamıştır. Katılımcıların üç yıllık çalışma döneminin başında -1,50 ila -7,50 D arasında değişen miyopluğu (-2,75 D'ye kadar astigmatizm) bulunmaktadır.

İki miyopluk kontrol tedavisi benzer sonuçlar üretmiştir: orto-k lens takan çocuklar yılda -0,28 D miyopluk ilerlemesi yaşamış ve gözlük takan ve her gece yüzde 0,125 atropin göz damlası uygulayanlar ise yılda ortalama -0,34 D miyopluk ilerlemesi yaşamıştır.

Bu çalışmaya miyopluk kontrolü için herhangi bir tedavi almayan bir kontrol grubu dahil edilmese de, çalışmanın araştırmacıları benzer çalışmalarda iki yıllık bir süre boyunca miyopluk kontrolü için orto-k lens takan çocuklarda miyopluk ilerlemesinin miyopluk kontrol tedavisi almayanlarda görülen ilerlemenin kabaca yarısı kadar olduğunu belirtmiştir.

Multifokal Kontakt Lensler

Multifokal kontakt lensler lensin farklı bölgelerinde presbiyopinin yanı sıra uzağı görememe veya yakını görememe (astigmatizmli veya astigmatizmsiz) durumunu düzeltmek için farklı odaklara sahip özel lenslerdir.

Ancak araştırmacılar ve göz doktorları, geleneksel veya modifiye edilmiş multifokal yumuşak kontakt lenslerin de miyopluk kontrolü için etkili araçlar olduğunu söylemektedir.

2010 yılında Avustralya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden araştırmacılar Çinli okul çocukları tarafından altı ay boyunca takılan deneysel miyopluk kontrol kontakt lensleriyle ilgili bir çalışmadan elde edilen verileri sunmuştur. Kontakt lensler, lensin merkezinde tam düzeltme gücüne ve çevresinde daha az güce sahip özel bir çift odaklı multifokal tasarıma sahiptir.

Katılımcılar başlangıçta 7-14 yaşları arasındaydı ve en fazla 0,50 D astigmatizm ile -0,75 ila -3,50 diyoptri (D) miyopluğa sahipti. Toplam 65 çocuk deneysel multifokal kontakt lens ve 50 çocuk gözlük taktı. Altı ay sonra, multifokal kontakt lens kullanan çocuklarda miyopluk ilerlemesi gözlük takan çocuklara göre yüzde 54 daha az oldu.

Haziran 2011'de Yeni Zelanda'da araştırmacılar çocuklarda miyopluk kontrolü için deneysel bir multifokal yumuşak kontakt lens ile geleneksel yumuşak lensler arasında yapılan bir karşılaştırmanın sonuçlarını bildirdi. Çalışmaya 11-14 yaşları arasında toplam 40 miyop çocuk katıldı. Çocuklar 10 ay boyunca multifokal kontakt lensi rastgele atanan bir gözlerine ve geleneksel yumuşak kontakt lensi diğer gözlerine taktılar, ardından sonraki 10 ay boyunca lensleri gözler arasında değiştirerek taktılar.

Çocukların yüzde 70'inde, deneysel multifokal kontakt lens takılan gözde miyopluk ilerlemesi, çalışmanın her iki 10 aylık dönemlerinde yüzde 30 veya daha fazla azaldı.

Kasım 2013'te ABD'de araştırmacılar her gün multifokal yumuşak kontakt lens takan miyop çocuklarda miyopluk ilerlemesinin iki yıl boyunca normal yumuşak kontakt lens takan miyopluk çocuklara kıyasla yüzde 50 daha az olduğunu ortaya koyan iki yıllık bir çalışmanın sonuçlarını yayınladı.

Çalışmaya katılan çocukların yaşları 8 ila 11 arasında değişiyordu ve kayıt sırasında -1,00 ila -6,00 D arasında miyoplukları vardı.

Çalışma yazarları, bu ve önceki miyopluk kontrol çalışmalarının sonuçlarının, multifokal yumuşak kontakt lenslerin çocuklarda miyopluğun ilerlemesini kontrol altına alma ve böylece yüksek miyopluk ile ilişkili riskleri azaltma potansiyelinin daha fazla araştırılması için uzun vadeli, randomize bir klinik çalışmaya ihtiyaç olduğunu işaret ettiği sonucuna varmıştır.


Çocuklarda Görme Haberleri

Araştırmacılar, Dünya Nüfusunun Yaklaşık Yarısının 2050'ye Kadar Miyop Olacağını Söylüyor

Şubat 2016 - Avustralya, Sidney'deki Brien Holden Vision Enstitüsü'nden araştırmacılar, yakın zamanda 145 çalışmadan elde edilen verileri inceledi ve 2,1 milyon çalışma katılımcısı arasında miyopluk ve yüksek miyopluk prevalansını analiz etti. Grup ayrıca 2000'den 2050'ye kadar olan trendleri tahmin etmek için 1995'ten bu yana yayınlanan verileri kullandı.

Buldukları şey endişe vericiydi.

2000 yılında dünya çapında tahmini 1,4 milyar insan miyoptu. Bu, toplam dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 23'ü. Ancak 2050 yılına kadar araştırmacılar, bu rakamın dünya nüfusunun yüzde 49,8'ini etkileyerek 4,8 milyara çıkacağını tahmin ediyor.

İyi haber şu ki, çocuklarınızı bu istatistiğin istenmeyen tarafına girmesini önlemenin yolları var. Anahtarlardan biri, çocukları elektronik cihazlarını kapatmaya ve dışarıya çıkmaya teşvik etmek olabilir.

Çalışma, miyoplukta öngörülen artışların, temelde bilgisayar ve akıllı telefonlar dahil taşınabilir elektronik cihazların kullanılması gibi yakından bakma gerektiren iş aktiviteleri ile karakterize edilen yaşam tarzı değişikliklerinden kaynaklandığını gösteriyor. Miyopluk için önerilen diğer risk faktörleri arasında, özellikle Singapur, Kore, Tayvan ve Çin gibi ülkelerdeki küçük çocuklar arasında sınıfta geçirilen uzun saatler ve dışarıda daha az zaman geçirilmesi yer alıyor.

Uzağı göremeyen çoğu insanın görme yetisi gözlük ve kontakt lenslerle düzeltilebilse de, yüksek miyopluk dereceleri katarakt, glokom, retina dekolmanı ve miyopik makula dejenerasyonu gibi göz hastalıkları riskini artırıyor ve bunların tümü de geri dönüşü olmayan görme kaybına neden olabiliyor.

Çalışma raporunun yazarları, yüksek miyopluk prevalansının 2000'den 2050'ye kadar yedi kat artmasının muhtemel olduğu sonucuna vardı ve bu da miyopluğu dünya çapında kalıcı körlüğün önde gelen bir nedeni haline getirecek. Rapor bu ay derginin web sitesinde çevrimiçi olarak yayınlandı Oftalmoloji. — A.H.


Multifokal Gözlükler

Multifokal gözlükler de çocuklarda miyopluk kontrolü için test edilmiştir, ancak sonuçlar multifokal kontakt lenslerle elde edilen sonuçlardan daha az etkileyici olmuştur.

2000 ile 2011 yılları arasında yayınlanan bir dizi çalışmada, multifokal gözlük takmanın çoğu çocuk için progresif miyoplukta önemli bir azalma sağlamadığı bulunmuştur.

2003 yılında yayınlanan bir çalışma olan Miyopluk Düzeltmesi Değerlendirme Çalışması'nda (COMET), normal tek odaklı gözlük camlarına kıyasla progresif gözlük camlarının, çocuklarda miyopluk ilerlemesini ilk yıl boyunca küçük ama istatistiksel olarak anlamlı miktarda yavaşlattığı bulunmuştur. Ancak çalışmanın sonraki iki yılında bu etki önemli düzeyde değildir.

Ancak Mart 2014'te Avustralya ve Çin'deki araştırmacılar 8-13 yaşları arasındaki 128 miyop çocuk arasında miyopluğun ilerlemesinin değerlendirildiği üç yıllık bir klinik çalışmanın sonuçlarını yayınladı. Tüm katılımcılar, çalışmanın başlamasından önceki yıl en az -0,50 D miyopluk ilerlemesi yaşamıştır.

Bir grup çocuk geleneksel tek odaklı gözlük takmış, ikinci grup çift odaklı gözlük takmış ve üçüncü grup prizmalı iki odaklı gözlük takmıştır. Üç yıl sonra, her iki tipte bifokal gözlük takan çocuklarda (-1,01 D ila -1,25 D), tek odaklı gözlük takan çocuklara (-2,06 D) göre önemli ölçüde daha az ortalama miyop ilerlemesi görülmüştür.

Miyopluğu Erken Tespit Etmek

Miyopluğu kontrol altına alma yöntemlerinden fayda sağlamanın en iyi yolu, miyopluğu erken tespit etmektir.

Çocuğunuz görme sorunlarından şikayetçi olmasa bile (miyop çocuklar genellikle mükemmel öğrencilerdir ve okurken veya diğer okul ödevlerini yaparken görme açısından herhangi bir şikayetleri yoktur), anaokuluna başlamadan önce çocuklarınız için rutin göz muayeneleri planlamanız önemlidir.

Erken çocukluk dönemi göz muayeneleri, sizde veya eşinizde miyopluk veya diğer görme sorunları varsa özellikle önemlidir.

Yetişkinlerde Miyopluk Kontrolü Gerekli Mi?

Miyopluk tipik olarak okulun ilk yıllarında gelişir ve ergenlik öncesi yaştaki gençlere göre daha hızlı ilerleme eğilimindedir. Bu nedenle miyopluk kontrol çalışmaları genellikle görece küçük çocukları içerir.

Miyopluğun genç yetişkinlerde de gelişebileceği ve ilerleyebileceği doğru olsa da, bu daha az yaygındır. Ve bir yetişkinin gözleri miyopluk kontrol tedavilerine bir çocuğun gözleri gibi yanıt vermeyebilir. Bu nedenlerle, miyopluğun ilerlemesini kontrol etmeye yönelik çoğu araştırmada yetişkinler yerine miyopluk çocuklara odaklanılmaya devam edilmesi muhtemeldir.

Göz Egzersizleri Miyopluğu İyileştirebilir mi?

Hiç şüphe yok ki televizyonda ve internette şu iddialarda bulunan reklamları görmüşsünüzdür veya duymuşsunuzdur: göz egzersizleri miyopluğu tersine çevirebilir ve görme yeteneğinizi "doğal olarak" düzeltebilir.

Bu göz egzersiz programlarından bazılarında, göz doktorunuzdan size egzersizleri gerçekleştirmeye yardımcı bir tedavi olarak tam zamanlı kullanım için miyopluğunuzu kasıtlı olarak tam olarak düzeltmeyen bir göz numarası yazmasını istemeniz tavsiye edilir. Bu iddia, miyopluk egzersizlerinin ve yetersiz düzeltmeye sahip göz numarasının miyopluğunuzu azaltacağı, bu nedenle zaman geçtikçe daha az görme düzeltmesine ihtiyacınız olacağına dayanır.

Burada araştırmaların, miyopluğun yetersiz şekilde düzeltilmesinin miyopluğun ilerlemesini yavaşlatmada etkisiz olduğunu ve aslında miyopluğun kötüleşme riskini artırabileceğini gösterdiğini belirtmek gerekir. Ayrıca, miyopluğun kasıtlı olarak yetersiz şekilde düzeltilmesi uzağın bulanık görülmesine neden olur ve bu da çocuğunuzu sınıfta veya sporda dezavantajlı duruma getirebilir ve güvenliğini etkileyebilir.

Benim fikrim (ve çoğu göz doktoru ve görme araştırmacısı tarafından da paylaşılan ortak bir görüş), göz egzersizlerinin miyopluğu iyileştirmediği, oldukça şüpheli olduğu ve iyi tasarlanmış bağımsız araştırmalarla desteklenmediği yönünde. Tüm sorumluluk alıcıya ait!

Overnight orthokeratology is comparable with atropine in controlling myopia. BMC Ophthalmology. March 2014.

Effect of bifocal and prismatic bifocal spectacles on myopia progression in children: three-year results of a randomized clinical trial. JAMA Ophthalmology. March 2014.

Atropine for the treatment of childhood myopia: changes after stopping atropine 0.01%, 0.1% and 0.5%. American Journal of Ophthalmology. February 2014.

Multifocal contact lens myopia control. Optometry and Vision Science. November 2013. Retardation of Myopia in Orthokeratology (ROMIO) study: a 2-year randomized clinical trial. Investigative Ophthalmology & Visual Science. October 2012.

Myopia control with corneal reshaping contact lenses. Investigative Ophthalmology & Visual Science. October 2012.

Current and future developments in myopia control. Contact Lens Spectrum. October 2012. Myopia control with orthokeratology contact lenses in Spain: Refractive and biometric changes. Investigative Ophthalmology & Visual Science. July 2012.

Long-term effect of overnight orthokeratology on axial length elongation in childhood myopia: A 5-year follow-up study. Investigative Ophthalmology & Visual Science. June 2012.

Prentice Award Lecture 2010: A case for peripheral optical treatment strategies for myopia. Optometry and Vision Science. September 2011.

Effect of dual-focus soft contact lens wear on axial myopia progression in children. Ophthalmology. June 2012.

Influence of overnight orthokeratology on axial elongation in childhood myopia. Investigative Ophthalmology & Visual Science. April 2011.

A randomized trial of the effect of soft contact lenses on myopia progression in children. Investigative Ophthalmology & Visual Science. November 2008.

The possible effect of undercorrection on myopic progression in children. Clinical & Experimental Optometry. September 2006.

A randomized trial of the effect of soft contact lenses on myopia progression in children. Archives of Ophthalmology. December 2004.

A randomized trial of rigid gas permeable contact lenses to reduce progression of children's myopia. American Journal of Ophthalmology. July 2003.

A randomized clinical trial of progressive addition lenses versus single vision lenses on the progression of myopia in children. Investigative Ophthalmology & Visual Science. April 2011.

Myopia and incident cataract and cataract surgery: The Blue Mountains Eye Study. Investigative Ophthalmology & Visual Science. December 2004.

Undercorrection of myopia enhances rather than inhibits myopia progression. Vision Research. October 2012.