Ana SayfaGörmeyi Anlamak Kırılma Kusurları

Miyopluk kontrolü nedir?

miyopi kontrolü için gözlük takan genç kız

"Miyopluk kontrolü", çocuklarda uzağı görememenin ilerlemesini yavaşlatmak amacıyla gerçekleştirilen spesifik tedavileri tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Miyopluk kontrol önlemleri, tipik olarak bir göz uzmanı (bir optometrist veya bir göz doktoru) tarafından reçete edilir.

Miyopluk kontrol tedavilerinin dört ana kategorisi vardır: atropin göz damlaları, multifokal kontakt lensler, multifokal gözlükler ve ortokeratoloji (orto-k). 

Miyopluk kontrolü önemlidir, zira yüksek miyopluk ilişkili görmeyi tehdit eden glokomkataraktretina dekolmanı ve hatta körlük dahil olmak üzere yaşamın ilerleyen yıllarında ortaya çıkabilecek komplikasyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Atropin göz damlası

Atropin göz damlaları, belirli göz enflamasyonu türleriyle ilişkili ağrıyı azaltmak için yaygın olarak kullanılır. Ayrıca, göz bebeğini büyüterek ve gözün odağı otomatik olarak değiştirme yeteneğini geçici olarak sınırlandırarak (akomodasyon adı verilen bir süreç) odaklanma yorgunluğunu giderirler. 

Atropinin uyum üzerindeki etkisi aynı zamanda çocuklarda miyopluğun ilerlemesinin azaltılmasında gösterdiği etkinlikten de sorumlu olabilir. Bazı çalışmalar, atropinin miyopluğu kontrol etmenin en etkili yolu olduğunu ve kullanımının miyopluk ilerlemesini yüzde 77'ye kadar azaltabileceğini göstermiştir. 

Multifokal kontakt lensler

Multifokal kontakt lensler öncelikli olarak kırılma kusurları (uzağı görememe, yakını görememe ve/veya astigmatizm) olan ve presbiyopi adı verilen ve yakına odaklanma yeteneğinde yaşa bağlı olarak ortaya çıkan normal kayıp görülen insanlar için tüm mesafelerde net görüş sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Ancak multifokal kontakt lensler, bazı çocuklarda miyopluğun ilerlemesini yavaşlatmaya da yardımcı olabilir. Kısa bir süre önce gerçekleştirilen iki yıllık bir çalışmada, her gün multifokal lens kullanan uzağı göremeyen çocuklarda miyopluğun aynı dönem boyunca düzenli olarak yumuşak kontakt lens kullanan uzağı göremeyen çocuklara kıyasla yüzde 50 azaldığı bulunmuştur. 

Multifokal gözlükler

Multifokal gözlük camları, presbiyopisi olan kullanıcıların tüm mesafelerde net bir şekilde görmelerine yardımcı olmak için multifokal kontakt lenslere benzer şekilde çalışır. Ayrıca, çocuklarda uzağı görememenin ilerlemesini yavaşlattığı da gösterilmiştir.

Çocuklarda miyopluk kontrolü için multifokal gözlük kullanımının değerlendirildiği çoğu çalışmada, gözlüklerin sadece hafif bir yavaşlatma etkisine sahip olduğu bulunmuştur. Ancak, progresif miyopluğu olan Çinli-Kanadalı çocuklar üzerinde gerçekleştirilen üç yıllık bir çalışmada, uzağı görememenin düzeltmesi için multifokal gözlük takmanın normal gözlük takan benzer çocuklara kıyasla miyopluğun kötüleşmesini yüzde 51 oranında yavaşlattığı bulunmuştur.

Ortokeratoloji (orto-k)

Aynı zamanda "korneayı yeniden şekillendiren lensler olarak da bilinen", ortho-k kontakt lensler, özel olarak tasarlanmış gaz geçirgen kontakt lensler olup sadece gece uykusu sırasında takılır. Sabahları lensler çıkarılır. Geçici düzeltme özelliği yeterince iyidir, böylece gün içinde lenslere ihtiyaç duyulmaz. 

Uzağı göremeyen Çinli çocuklar (6-10 yaş arası) üzerinde gerçekleştirilen iki yıllık bir çalışmada, orto-k kontakt lenslerin göz küresinin uzamasını (miyopluğun ilerlemesinde önemli bir faktör), çalışma süresi boyunca miyopluk düzeltmesi için normal gözlük takan benzer çocuklara kıyasla yüzde 43 oranında azalttığı bulunmuştur. 

Uzağı görememe ve miyopluk kontrolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için yakınınızdaki bir göz doktorundan kapsamlı bir göz muayenesi randevusu alın.