Trang chủKính áp tròngCác loại kính áp tròng

Hiểu cách đọc đơn thuốc kính áp tròng

toa kính áp tròng

Đơn thuốc kính áp tròng của bạn chứa những thông tin cụ thể để đảm bảo kính áp tròng an toàn, thoải mái và giúp bạn có thị lực tuyệt vời.

Ở nhiều nước, chuyên gia chăm sóc mắt của bạn phải cấp cho bạn một bản đơn thuốc khi khám mắt xong hoặc  khi đo xong kính áp tròng cho bạn — ngay cả khi bạn không yêu cầu.

Nếu bạn không có đơn thuốc kính áp tròng, hãy lên lịch hẹn với chuyên gia chăm sóc mắt gần bạn.

Điều quan trọng phải biết rằng đơn kính thuốc và đơn thuốc kính áp tròng không phải là một. Cho nên ngay cả khi bạn đã có đơn kính thuốc, bạn sẽ cần một đơn thuốc kính áp tròng riêng thì mới có thể mua kính áp tròng.

Nếu bạn đeo kính áp tròng dùng một lần, đơn thuốc của bạn có thể chứa thông tin về tần suất phải thay kính áp tròng (một lần mỗi tháng, hai tuần một lần, một lần mỗi tuần, hàng ngày, v…).

Bạn có thể mua kính áp tròng mà không cần đơn thuốc?

Ở hầu hết các quốc gia, bạn phải có đơn thuốc kính áp tròng hợp lệ do chuyên gia chăm sóc mắt kê mới có thể mua một loại kính áp tròng nào đó.

Kính này bao gồm kính áp tròng có màu hoặc kính áp tròng có hiệu ứng đặc biệt được thiết kế chỉ cho mục đích thay đổi hình thức mắt của bạn chứ không chứa độ hội tụ thấu kính để điều chỉnh thị lực của bạn.

Chuyên gia chăm sóc mắt của bạn có thể cấp cho bạn một bản đơn thuốc kính áp tròng sau khi đo kỹ kính áp tròng.

Tại sao bạn lại cần đơn thuốc?

Ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, bán kính áp tròng không có đơn thuốc và vì lý do xác đáng là bất hợp pháp.

Kính áp tròng là một dụng cụ y khoa, và kính đeo không vừa — hoặc được làm từ vật liệu không phù hợp với mắt của bạn — có thể dẫn đến biến dạng thị lực, khó chịu, nhiễm trùng, viêm, sưng và mòn. Ở những trường hợp hiếm gặp, có thể xảy ra hư tổn cho mắt vĩnh viễn và mù lòa.

Bạn cũng không bao giờ được dùng chung kính áp tròng với người khác, gồm cả kính áp tròng có màu và kính áp tròng có hiệu ứng đặc biệt. Dùng chung kính áp tròng có thể gây ra nhiễm trùng và các bệnh về mắt đe dọa đến thị lực.

Khi nào đơn thuốc kính áp tròng hết hạn?

Hầu hết các đơn thuốc kính áp tròng có giá trị trong tối thiểu một năm, và trên đơn có ghi ngày hết hạn.

Khi đơn thuốc của bạn hết hạn, bạn sẽ không thể mua thêm kính áp tròng thay thế cho đến khi chuyên gia chăm sóc mắt của bạn cập nhật đơn thuốc. Để cập nhật đơn thuốc thường phải khám mắt để đảm bảo kính áp tròng bạn đeo không ảnh hưởng đến sức khỏe mắt của bạn và để xem bạn có cần thay đổi độ hội tụ của kính áp tròng không.

Nếu bạn được chẩn đoán gặp các vấn đề về mắt liên quan đến kính áp tròng, không chắc là bạn sẽ phải ngừng đeo kính áp tròng vĩnh viễn. Trong hầu hết các trường hợp, đổi sang một loại kính áp tròng khác hoặc một giải pháp kính áp tròng khác — hoặc điều chỉnh thời gian đeo kính áp tròng của bạn và tần suất thay kính — sẽ là giải pháp cho vấn đề này.

Bạn có thể mua kính áp tròng ở đâu?

Sau khi bạn đã được chuyên gia chăm sóc mắt đo mắt đúng cách và có đơn thuốc kính áp tròng hợp lệ, bạn được lựa chọn mua kính áp tròng từ nhiều nguồn khác nhau.

Bạn thường có thể dùng đơn thuốc kính áp tròng để mua kính trực tuyến và ở nơi nào đó, và bạn không bắt buộc phải mua kính áp tròng từ chuyên gia chăm sóc mắt của mình.

Find Eye Doctor

Lên lịch kiểm tra

Tìm bác sĩ mắt