Trang chủ » AllAboutVision.com Thông tin Quyền riêng tư

Tuyên bố Quyền riêng tư

Chính sách của AllAboutVision.com là tôn trọng quyền riêng tư của khách truy cập trang web của chúng tôi. Tuyên bố về quyền riêng tư này mô tả hình thức và lý do chúng tôi thu thập thông tin từ khách truy cập trang web của chúng tôi và chúng tôi làm gì với thông tin đó.

Dữ liệu cá nhân của bạn nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến bạn, đặc biệt là tên và thông tin liên lạc như địa chỉ nhà ở, số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn.

Vui lòng dành thời gian đọc tuyên bố quyền riêng tư này, vì điều quan trọng là bạn hiểu chúng tôi đang sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và đang bảo vệ quyền riêng tư của bạn như thế nào.

Nếu bạn có thắc mắc gì về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

— Email: admin@allaboutvision.com

— Thư qua đường bưu điện: All About Vision, 13455 Branchview Lane, Dallas, TX 75234 U.S.A.

Chúng tôi thu thập dữ liệu như thế nào

Máy chủ trang web của chúng tôi, giống như tất cả các máy chủ trang web khác, sẽ tự động nhận diện từng địa chỉ internet của khách truy cập (hay còn được gọi là “địa chỉ IP”). Việc này không cung cấp cho chúng tôi thông tin có thể nhận diện cá nhân. Nhật ký máy chủ của chúng tôi sẽ ghi nhận lượt xem trang và hoạt động của các hình ảnh cũng như các tệp khác, và có thể liên kết những hành động đó với phiên của khách truy cập cụ thể.

Trên một số trang cụ thể, bạn có thể có cơ hội cung cấp thông tin có thể nhận diện cá nhân. Khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông tin về bản thân, bạn chấp thuận để chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo chính sách này.

Dữ liệu chúng tôi thu thập khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi

Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập và lưu trữ một số dữ liệu của bạn trên các nhật ký máy chủ của chúng tôi và trong các cookie, đây là những tệp nhỏ chúng tôi gửi đến máy của bạn khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi.

Dữ liệu này không cho phép chúng tôi trực tiếp nhận diện được bạn; tuy nhiên, nó ghi lại dữ liệu liên quan đến việc bạn xem lướt trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như những trang bạn đã truy cập, ngày và thời gian bạn truy cập những trang này, những thắc mắc bạn tìm kiếm, thông tin trên thiết bị của bạn (mẫu phần cứng, phiên bản hệ điều hành, mã nhận diện thiết bị duy nhất, địa chỉ giao thức internet, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt), ngày và thời gian URL tham chiếu và yêu cầu của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty liên kết hoặc công ty quảng cáo bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Những công ty liên kết hoặc công ty quảng cáo bên thứ ba này có thể đặt hoặc nhận diện một tệp cookie riêng trên trình duyệt của bạn trong thời gian cung cấp quảng cáo cho AllAboutVision.com. Chúng tôi không thể nhìn thấy thông tin được thu thập hoặc lưu trữ trong các cookie của bên thứ ba. Chúng tôi không cung cấp dữ liệu về bạn cho những nhà quảng cáo bên thứ ba này.

Bạn có thể tránh việc thu thập dữ liệu cá nhân của mình khi truy cập AllAboutVision.com. Để làm điều này, bạn sẽ cần cấu hình trình duyệt để không chấp nhận cookie (để biết thông tin, vui lòng tham khảo phần “trợ giúp” của trình duyệt web của bạn).

Dữ liệu chúng tôi thu thập khi bạn đăng ký nhận ưu đãi

Một số dịch vụ được cung cấp trên trang web của chúng tôi đòi hỏi bạn phải đăng ký. Nếu bạn muốn sử dụng những dịch vụ này, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân, và chúng tôi cảm ơn bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin đầy đủ và chính xác. Cũng vui lòng cho chúng tôi biết nếu dữ liệu của bạn cần được cập nhật.

Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin đầy đủ và chính xác, hoặc nếu bạn không thông báo cho chúng tôi rằng dữ liệu của bạn cần được cập nhật, chúng tôi có khả năng không thể cung cấp được cho bạn dịch vụ bạn đã yêu cầu.

Chúng tôi tiếp tục phát triển các dịch vụ cung cấp trên AllAboutVision.com và có thể thu thập những loại dữ liệu cá nhân sau trong tương lai:

— Dữ liệu nhận diện, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nhà, đăng nhập và mật khẩu, ảnh và ngày sinh (hoặc tuổi) của bạn.

— Dữ liệu IT, bao gồm dữ liệu liên quan đến việc đọc lướt của bạn trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn các trang bạn đã truy cập, ngày và thời gian bạn truy cập những trang này, những thắc mắc bạn tìm kiếm, thông tin trên thiết bị của bạn (mẫu phần cứng, phiên bản hệ điều hành, mã nhận diện thiết bị duy nhất, địa chỉ giao thức internet, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt), ngày và thời gian URL tham chiếu và yêu cầu của bạn.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân thu thập được như thế nào

Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong giới hạn mà luật pháp và quy định cho phép.

Chúng tôi không đưa ra bất cứ quyết định tự động nào chỉ dựa trên việc xử lý tự động mà có thể gây ra những ảnh hưởng pháp lý liên quan đến bạn, hoặc ảnh hưởng lớn tương tự đến bạn.

Chúng tôi dùng dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích sau:

— Dịch vụ tiếp thị: Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu nhận diện của bạn để giúp cho việc cung cấp các dịch vụ và chào hàng tiếp thị dễ dàng hơn.

— Cải thiện trang web: Chúng tôi ẩn danh dữ liệu IT của bạn và sử dụng dữ liệu đó để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi, nhận diện và báo cáo bất kỳ lỗi kỹ thuật và vấn đề nào, đánh giá tác động của những thay đổi chúng tôi thực hiện lên hành vi khách hàng, phân tích và cải thiện hiệu quả của trang web. Quá trình đó được thực hiện vì lợi ích chính đáng của chúng ta.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân thu thập được trong bao lâu

Khoảng thời gian chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn được nêu chi tiết như sau:

Dữ liệu phân loại và khoảng thời gian giữ lại

— Dữ liệu nhận diện, không bao gồm đơn thuốc mắt và dữ liệu y tế: 12 năm

— Dữ liệu IT: 12 năm

— Dữ liệu tài chính: Dữ liệu này không được lưu trữ trên bất kỳ trong số những hệ thống của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân chúng tôi chia sẻ

Chúng tôi xin thông báo với bạn rằng chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các thực thể liên kết (các thành viên của Essilor Group).

— Dữ liệu nhận diện: Xử lý giao dịch trực tuyến, tiếp thị hoàn thành đơn hàng, các trao đổi về khuyến mại, phân tích đơn hàng – trên toàn cầu

— Dữ liệu IT: Phân tích hành vi mua và trang web khách hàng và các dữ liệu khác sẵn có cho mục đích tiếp thị và trao đổi về khuyến mại – trên toàn cầu

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân như thế nào

Chúng tôi có sẵn các biện pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị tiếp cận, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép, bao gồm không hạn chế:

Chúng tôi thực hiện và duy trì các biện pháp kỹ thuật phức tạp để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được ghi nhận và xử lý một cách bảo mật và bí mật hoàn toàn.

Chúng tôi hạn chế việc tiếp cận dữ liệu cá nhân của bạn và giám sát việc tiếp cận, sử dụng và truyền dữ liệu cá nhân.

Tất cả các nhân viên của chúng tôi tiếp cận dữ liệu cá nhân của bạn đều phải ký thỏa thuận không tiết lộ hoặc thỏa thuận tương tự, trong đó có quy định về nghĩa vụ họ phải tuân thủ các yêu cầu về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu.

Chúng tôi yêu cầu bất kỳ đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào mà chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn đều phải tuân thủ các yêu cầu về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu áp dụng.

Chúng tôi định kỳ cung cấp các khóa đào tạo về quyền riêng tư dữ liệu cho nhân viên của chúng tôi và các bên thứ ba mà có quyền tiếp cận dữ liệu cá nhân.

Bạn có những quyền gì

Theo các quy định và luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bạn có quyền:

Tiếp cận, sửa và hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn.

Hạn chế hoặc phản đối việc xử lý thông tin dữ liệu của bạn.

Cho chúng tôi biết rằng bạn không muốn nhận thông tin tiếp thị.

Yêu cầu chúng tôi chuyển một số dữ liệu cá nhân của bạn (trong một số trường hợp) cho bạn hoặc một bên thứ ba nào đó.

Chúng tôi cam kết giúp bạn thực hiện các quyền của mình: Để làm được như vậy, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email hoặc qua đường bưu điện (chi tiết ở trên). Vui lòng cung cấp thông tin sau khi thực hiện quyền riêng tư về dữ liệu của bạn:

— Họ và tên, thông tin liên hệ và bản sao thẻ căn cước của bạn.

— Yêu cầu về quyền riêng tư dữ liệu cụ thể của bạn (nói cách khác, bạn muốn thực hiện quyền nào).

— Ngày gửi đơn và chữ ký của bạn (nếu bạn đã gửi đơn qua đường bưu điện).

Nếu bạn không có được sự hài lòng sau khi liên hệ với chúng tôi, bạn có thể khiếu nại về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn lên một cơ quan bảo vệ dữ liệu.

Thay đổi đối với thông báo quyền riêng tư này

Tại AllAboutVision.com, chúng tôi thường xuyên rà soát việc tuân thủ của chúng tôi với tuyên bố quyền riêng tư của mình, đặc biệt là tuân thủ các quy định cũng như luật mới về bảo vệ dữ liệu. Mặc dù tuyên bố quyền riêng tư này có thể thay đổi vào từng thời điểm nhưng chúng tôi sẽ không giảm các quyền của bạn nếu không được bạn cho phép một cách rõ ràng.

Chúng tôi có sử dụng cookie không?

Có. (Cookie là các tệp nhỏ mà một trang hoặc nhà cung cấp dịch vụ của trang đó chuyển đến ổ cứng máy tính của bạn' thông qua trình duyệt Web (nếu bạn cho phép) giúp cho trang' hoặc hệ thống' của nhà cung cấp dịch vụ nhận ra trình duyệt của bạn và nắm bắt cũng như ghi nhớ một số thông tin nhất định.////Chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi ghi nhớ bạn, hiểu và lưu các ưu tiên của bạn cho những lần truy cập về sau, theo dõi quảng cáo và biên soạn dữ liệu tổng hợp về luồng truy cập đến trang web và tương tác với trang web để chúng tôi có thể mang đến những trải nghiệm cũng như công cụ trang web tốt hơn trong tương lai.

Chúng tôi có thể ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi hiểu khách truy cập trang web của mình tốt hơn. Những nhà cung cấp dịch vụ này không được phép sử dụng thông tin mà họ thay mặt chúng tôi thu thập được ngoài mục đích giúp chúng tôi thực hiện và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi.////Nếu muốn, bạn có thể chọn để máy tính của bạn cảnh báo mỗi lần cookie được gửi đến, hoặc bạn có thể chọn tắt tất cả các cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình. Giống như hầu hết các trang web, nếu bạn tắt cookie, một số dịch vụ của chúng tôi có thể không hoạt động chính xác.

Cam kết của chúng tôi với bạn

Cảm ơn bạn đã quan tâm và tin tưởng AllAboutVision.com để tìm hiểu về các tình trạng mắt, kính mắt, kính râm, kính áp tròng và sức khỏe mắt tổng thể. Cũng cảm ơn bạn đã đọc tuyên bố quyền riêng tư này, qua đó bạn biết được cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Find Eye Doctor

Lên lịch kiểm tra

Tìm bác sĩ mắt