Ana SayfaGöz BakımıGöz Muayeneleri

Çocuklar için göz muayeneleri

Göz muayenesi olan genç çocuk

Bir çocuk göz muayenesi, çocuğunuzun göz sağlığı ve görmesi hakkında, bir optometrist (OD) veya göz doktoru tarafından yapılan bir uzman değerlendirmesidir.

Çocuğunuzun gözlerinin bir pediyatrist veya aile doktoru tarafından yapılan kısa bir muayenesi, bir optometrist veya göz doktoru tarafından yapılan bir göz muayenesinin yerini tutmaz. Sadece OD’ler ve MD’ler çocuğunuzun gözlerinin ve görmesinin kapsamlı bir muayenesi yapmak için gelişmiş eğitime ve klinik araçlara sahiptir.

Çocukların göz muayeneleri neden önemlidir?

Çocuklara yönelik göz muayeneleri, çocuğunuzun göz sağlığının garanti edilmesi ve okul performansına müdahale edebilecek hiçbir görme sorununun olmaması ve potansiyel olarak çocuğunuzun güvenliğini etkilememesi için çok önemlidir.

Erken yaşta yapılan göz muayeneleri, çocukların optimum öğrenim için temel olan aşağıdaki görme becerilerine ihtiyaç duymaları nedeniyle önemlidir:

 • Tüm mesafelerde mükemmel görme keskinliği

 • Gözlerin doğru ve rahat bir şekilde takım halinde çalışma becerileri

 • Doğru göz hareketi becerileri

 • Doğru ve rahat odaklanma becerileri

Çocuğunuzun gözlerinizi ne zaman muayene ettirmelisiniz

Çocuklar ilk kapsamlı bir göz muayenelerini 6 aylıkken olmalıdır.

Ardından, gözleri 3 yaşında muayene edilmeli ve sonra da yaklaşık 5 veya 6 yaşında birinci sınıfın hemen öncesinde muayene edilmelidir.

Okul yaşındaki çocuklar, hiçbir görme düzeltmesi gerekmiyorsa en az her iki yılda bir göz muayenesi yaptırmalıdır. Gözlüklere veya kontak lenslere ihtiyacı olan çocuklar, her yıl veya göz doktoru tarafından önerilen aralıkta muayene edilmelidir.

Çocuğunuzun göz muayenesini ayarlama

Çocuğunuz için bir göz muayenesi ayarladığınızda, kendisinin genelde uyanık ve mutlu olduğu bir zamanı seçin.

Göz muayenelerinin nasıl yapıldığına dair ayrıntılar çocuğunuzun yaşına bağlıdır; ancak genellikle bir muayene bir vaka öyküsü, görme testi, gözlük ihtiyacı olup olmadığının tespitini, bir göz hizası testi, bir göz sağlığı değerlendirmesi ve gerekirse gözlük reçetesi içerecektir.

Randevuyu aldıktan sonra, size posta yoluyla bir vaka öyküsü formu gönderilebilir. Bazı göz bakımı merkezleri, ziyaretinizden önce web sitelerinden indirebileceğiniz ve evde yazdırabileceğiniz formlara bile sahiptir. Veya doktor muayenehanesinde kayıt yaptırıncaya kadar bir form almayabilirsiniz.

Vaka öyküsü formu, doğumda ağırlığı ve çocuğun tam zamanında doğup doğmadığı dahil olmak üzere çocuğunuzun doğum öyküsünü soracaktır.

Göz doktorunuz, gebelik veya doğum sırasında komplikasyon yaşanıp yaşanmadığını da sorabilir. Diğer sorular, mevcut ilaçlar ve geçmiş veya şu anki alerjiler dahil olmak üzere çocuğunuzun tıbbi öyküsü ile ilişkili olacaktır.

Göz doktorunuza çocuğunuzun aşağıdakilerden herhangi birine sahip veya gösterdiğini söylediğinizden emin olun:

 • Erken doğum öyküsü

 • Motor gelişimde gecikme

 • Sıklıkla göz ovuşturma

 • Aşırı göz kırpma

 • Göz teması kuramama

 • Zayıf gözle takip becerileri

Ayrıca, pediyatristinize çocuğunuzun okulda veya bir ziyarette yapılan bir görme taramasından geçemediğini söylemeyi unutmayın.

Ayrıca, göz doktorunuz çocuğunuzun geçirdiği ameliyatlar ve gözlükler veya kontakt lens takma gibi önceki göz sorunlarını ve tedavilerini de öğrenmek isteyecektir.

Ve göz doktorunuzu ailedeki kırılma kusurları, şaşılık, ambliyopi veya göz hastalığı öyküsü hakkında bilgilendirdiğinizden de emin olun.

Çocuklar için göz testi

Bebekler, 6 ay itibarıyla odaklama yeteneği, renk görme ve derinlik algılama bakımından yetişkinler kadar iyi görebilmelidir.

Bebeğinizin gözlerinin normal olarak gelişip gelişmediğini değerlendirmek için, doktor tipik olarak aşağıdaki testleri kullanacaktır:

 • Gözbebeği tepki testleri, gözbebeğinin ışıkta veya ışık olmadığında uygun biçimde açılıp kapandığını değerlendirir.

 • "Sabitleme ve takip etme" testi, bebeğinizin gözlerinin ışık gibi bir nesneye hareket ettiğinde sabitlenebildiğini ve takip edebildiğini tespit eder. (Bebekler doğumdan hemen sonra bir nesneye sabitlenebilmeli ve 3 aylıkken bir nesneyi takip edebilmelidir.)

 • Tercihli bakma, bir tarafı boş, diğer tarafı bir bebeğin bakışını çizgilere çekmek amacıyla çizgili olan kartların kullanımını içerir. Bu şekilde, görme kabiliyetleri tipik bir göz tablosu kullanılmadan değerlendirilebilir.

[Ayrıca bkz: bebek görme gelişimi]

Okul öncesi çocuklar için göz testi

Bazı ebeveynler, okul öncesi çocukların sözlü olarak ifade etmek için fazla küçük veya çekingen olduklarında bile, belirli göz testlerinden geçmeleri için harfleri bilmelerine gerek olmadığını öğrendiklerinde şaşırırlar.

Küçük çocuklar için özel olarak kullanılan bazı yaygın göz testleri arasında şunlar bulunur:

 • Küçük çocuklara yönelik LEA sembolleri, harfli tabloları kullanan normal göz testlerine benzer, ancak bu testler özel semboller yerine bir elma, ev, kare ve daire içerecektir.

 • Retinoskopi, gözün arka kısmındaki (retina) yansımayı gözlemlemek için içine doğru bir ışığın tutulmasını içerir. Bu test, çocuğunuzun göz merceğindeki herhangi bir bulutlanmayı (konjenital katarakt) veya önemli kırılma kusurunu tespit etmeye yardımcı olur.

 • Rastgele nokta stereopsi, testi, çocuğunuzun gözlerinin takım olarak ne kadar iyi çalıştığını ölçmek için noktalar ve 3-D camlardan oluşan özel paternleri kullanır.

Uzağı görememe, yakını görememe ve astigmatizme ek olarak,okul çocuklarının yaygın görme sorunları arasında şunlar bulunur:

Göz tembelliği (ambliyopi). Göz doktorunuz, tespit edilebilir anatomik değişiklik olmadan bir veya her iki gözde azalan görme olan ambliyopi veya göz tembelliğini ihtimal dışı bırakmak isteyecektir. Ne yazık ki, ambliyopi her zaman gözlükler veya kontakt lensler ile düzeltilemeyebilir ve zayıf gözü güçlendirmek için göz kapaması yapılmasını gerektirebilir.

Gözlerde hizasızlık (şaşılık). Çapraz veya hizasız gözler (şaşılık) sorununun farklı nedenleri olabilir, örneğin etkilenen göz veya gözlerde kas kontrolünde sorunlar gibi. Şaşılık, ambliyopinin yaygın bir nedenidir ve görmenin ve gözün takım halinde çalışma becerilerinin normal biçimde gelişebilmesi için çocuklukta erken aşamada tedavi edilmelidir.

Konverjans yetmezliği. Bu, yakın nesnelere bakarken göz hizalamasının sürdürülememesidir. Konverjans yetmezliği, okurken gözde rahatsızlığa ve hatta çift görmeye neden olabilir.

Odaklanma sorunları, zayıf derinlik algılaması ve renk körlüğü. Göz doktorunuz ayrıca odaklanma yeteneği (akomodasyon), derinlik algılaması, renk görme ve daha birçoğu için çocuğunuzda test yapabilir. [Renk görme ve gözün ışığı nasıl kırdığı hakkında daha fazlasını okuyun.]

Göz sağlığı sorunları. Göz doktorunuz anormal veya enfekte kirpik foliküllerini, yumruları, göz irini ve şişmeyi (ödem) görmek için çocuğunuzun göz kapaklarını yakından inceleyecektir. Ayrıca doktor, korneayı, irisi,ve merceği de bulutlanma (yarı saydamlıklar) veya diğer bozuklukları görmek için inceleyecektir.

Görme taraması ve okulda performans

Unutmayın ki, erken yaşta uygun görme testi, çocuğunuzun okulda iyi performans göstermek için ihtiyaç duyduğu görme becerilerine sahip olmasını sağlamak bakımından hayati önem taşır.

Bir yazıyı göremeyen veya kara tahtayı göremeyen bir çocuk, kolaylıkla hayal kırıklığı yaşayabilir ve bu da kötü bir akademik performans yol açar.

Göz tembelliği gibi bazı görme sorunları tespit edilmeleri halinde en iyi biçimde tedavi edilirler ve çocuğun görme sistemi hala gelişme halindeyken, mümkün olan en erken şekilde düzeltilebilirler.