Ana SayfaGörmeyi Anlamak Göz İle İlgili Durumlar, A-Z

Konjenital kataraktlar: Nedenleri, türleri ve tedavisi

Kataraktlı bir çocuğun gözü çizimi

Konjenital bir katarakt, gözün doğumda var olan doğal merceğinin bulutlanmasıdır.

Opaklaşmanın yoğunluğuna ve konumuna dayalı olarak, konjenital kataraktların çocuk hâlen bebekken normal görme gelişimine izin vermek ve ambliyopiyi ve hatta körlüğü önlemek için bir katarakt ameliyatı ile giderilmeleri gerekebilir.

Ancak, bazı konjenital kataraktlar, gözün sadece küçük bir kısmını etkiler ve görmeye ameliyatı gerektirecek kadar önemli ölçüde müdahale etmez.

Çocuğum ne zaman bir katarakt ameliyatına ihtiyaç duyar?

Bir çocuğun konjenital kataraktları varsa, ameliyatın ne zaman yapılması gerektiği konusunda fikirler farklılık gösterebilir.

Bazı uzmanlar, gözle görülen önemli konjenital kataraktlara müdahale etmek ve gidermek için optimum zamanın 6 hafta ila 3 ay arasında olduğunu söylemektedir.

Bebeğinizin konjenital kataraktı varsa, göz doktorunuz ile katarakt ameliyatının zamanlamasıyla ilgili herhangi bir kaygıyı görüşün.

Katarakt giderildiğinde, çocuğunuzun gözünün cerrahi olarak yerleştirilen bir intraoküler mercek (IOL), kontakt lens veya gözlük ile düzeltilmesi kesinlikle hayati önem taşır. Katarakt ameliyatı sonrası görme düzeltmesi yapılmazsa, göz zayıf bir görmeye sahip olacak ve bebeğin normal görme gelişimi gecikecektir.

Ayrıca, gözün normal büyümesinin ve gelişiminin etkilenebileceğine dair kaygılar nedeniyle, yapay merceğin katarakt ameliyatından sonra bir bebeğin gözüne cerrahi olarak yerleştirilip yerleştirilmeyeceği konusundaki fikirler de farklılık göstermektedir. Çocuğunuz büyürken, olası görme değişiklikleri nedeniyle, bir IOL’nin çıkarılması ve değiştirilmesi de gerekebilir.

Bazı durumlarda, göz yüzeyine (kornea) takılan kontaktlenslerkatarakt ameliyatı sırasında doğal lens çıkarıldıktan sonra görmeyi düzeltmeye yardımcı olmak için kullanılabilir. Bununla birlikte gözlükler de, yerleştirilen bir yapay mercek veya kontakt lens yerine görmeye yardımcı olmak için kullanılabilir.

Göz doktoru konjenital katarakt ameliyatından sonra kontakt lensleri önerirse, kontakt lens bakımı ve taşınmasını basitleştirmek için genellikle uzun kullanıma yönelik kontakt lensler reçetelendirilecektir.

Göz doktorunuzdan veya bir personelinden, çocuğunuzun kontakt lenslerinin nasıl takılacağı ve çıkarılacağı konusunda eğitim alacaksınız. Çoüu zaman, bunu bebeğiniz veya çok küçük çocuğunuz uyurken yapabilirsiniz.

Konjenital kataraktların nedeni nedir?

Konjenital kataraktlar yeni doğan bebekte kalıtım eğilimleri, enfeksiyon, metabolik sorunlar, diyabet, travma, enflamasyon veya ilaç reaksiyonları dahil olmak üzere pek çok nedenden dolayı oluşabilir.

Bir örnek olarak, hamile kadınlarda enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan tetrasiklin antibiyotiklerinin yeni doğan bebeklerde kataraktlara neden olduğu ortaya konmuştur.

Ayrıca, konjenital kataraktlar, hamilelik sırasında anne kızamık veya kızamıkçık (en yaygın neden), rubeola, suçiçeği, sitomegalovirüs, herpes simplex, herpes zoster (zona), çocuk felci, grip, Epstein-Barr virüsü, frengi veya toksoplazma gibi enfeksiyonlar geliştirdiğinde görülebilir.

Daha büyük bebeklere ve çocuklara da benzer nedenlerden dolayı pediyatrik kataraktlar olarak bilinen katarakt tanısı konulabilir. Ancak, göze glen darbe gibi olaylarla ilişkili travma, daha büyük çocuklardaki kataraktların nedeninin yüzde 40’ının altta yatan nedenidir.

Ayrıca bazı pediyatrik kataraktlar, çocuğun ilk göz muayenesini büyüyünceye kadar yaptırmamış olması nedeniyle, aslında daha önce tespit edilmemiş konjenital kataraktlar olabilir.

Konjenital kataraktların türleri

Aşağıda, konjenital kataraktların farklı türleri verilmektedir:

  • Anterior polar kataraktlar göz merceğinin ön kısmında iyi tanımlanmış bir halde bulunur. Bunlar çoğu zaman kalıtımsal özellikler ile ilişkilidir. Pek çok anterior polar katarakt küçüktür ve cerrahi müdahale gerektirmez.

  • Posterior polar kataraktlar da iyi tanımlanmış opaklaşmalardır, ancak göz merceğinin arka kısmında görünürler.

  • Nükleer kataraktlar merceğin merkez kısmında görünürler ve konjenital kataraktların çok yaygın bir şeklidir.

  • Serulen kataraktlar sıklıkla bebeklerin her iki gözünde de görünür ve mercekte küçük, mavimsi noktalarla ayırt edilir. Genellikle, bu türdeki kataraktlar görme sorunlarına neden olmaz. Serulen kataraktların kalıtımsal eğilimlerle ilişkili oldukları görülmektedir.

Konjenital kataraklar ve diğer görme sorunları

Erken müdahale edilmezse, konjenital kataraktlar "göz tembelliğine" veya ambliyopiye neden olur. Ardından, bu rahatsızlık nistagmus, şaşılık ve nesnelere odaklanamama gibi diğer göz sorunlarına yol açabilir.

Bu tür sorunlar, öğrenme yeteneğini, kişiliği ve hatta görünümü ve nihai olarak da çocuğun tüm yaşamını derinden etkileyebilir. Bu ve diğer pek çok nedenden dolayı, çocuğunuza 6 aylıkken, üç yaşındayken ve okula başlamadan önce rutin bir göz muayenesi yaptırdığınızdan emin olun.