Ana SayfaGöz BakımıYaşlanma ve Gözler

Okul çağındaki çocuklarda görme sorunları

okul çağındaki çocukların görme sorunları olabilir

Çocuğunuzun görme yetisi, okuldaki başarısı için çok önemlidir. Görme sorunları yaşıyorsa okulda alacağı eğitim de bundan zarar görebilir.

Okul çağındaki çocuklarda görme sorunları yaygındır. Prevent Blindness America'ya göre, okul çağındaki dört çocuktan biri, tedavi edilmezse öğrenme yeteneğini, kişiliğini ve okuldaki uyumunu etkileyebilecek görme sorunları yaşıyor.

Okul çağındaki çocuklar ayrıca iyi görme becerisi gerektiren eğlence etkinliklerinde çok fazla zaman harcarlar. Okul sonrası takım sporları veya arka bahçede oynamak, iyi göremiyorsanız o kadar da eğlenceli değildir.

Çocuklarda Görme Sorunlarının Uyarı İşaretleri

Kırılma kusurları okul çağındaki çocuklar arasında görülen görme sorunlarının en yaygın nedenidir. Ebeveynler ve öğretmenler, bir çocuğun görme yetisinin düzeltilmesi gerektiğine dair şu 10 işaretin farkında olmalıdır:

  1. Sürekli olarak TV'ye çok yakın oturmak veya bir kitabı gözlerine çok yakın tutmak

  2. Okurken kaldığı yeri kaybetmek veya okurken yazıyı parmakla takip etmek

  3. Gözleri kısmak veya daha iyi görmek için başı yana eğmek

  4. Sık sık gözleri ovmak

  5. Işığa duyarlılık ve/veya aşırı gözyaşı

  6. Okumak, TV izlemek veya daha iyi görmek için bir gözü kapatmak

  7. Okumak veya ödev yapmak gibi yakını görmeyi gerektiren veya spor veya diğer eğlence etkinliklerine katılmak gibi uzağı görmeyi gerektiren faaliyetlerden kaçınmak

  8. Baş ağrısı veya gözlerde yorgunluktan şikayet etmek

  9. Gözleri acıttığı için bilgisayar kullanmaktan "kaçınmak"

  10. Normalden daha düşük notlar almak

Çocuğunuz bu işaretlerden herhangi birini sergiliyorsa, bir optometrist veya göz doktorundan randevu alın. Doktora yapılacak bir ziyaret, çocuğunuzda miyopluk (uzağı görememe), hipermetropluk yakını görememe astigmatizm olup olmadığını ortaya çıkabilir. Bu yaygın kırılma kusurları, gözlük veya kontakt lenslerle kolayca düzeltilebilir.

BİR DOKTOR BULUN: Zayıf görme yetisinin çocuğunuzun hayatını etkilemesine izin vermeyin. Randevu almak için size en yakın göz doktorunu bulun.

Öğrenme Güçlükleri

Öğrenme güçlüğü (ÖG), okul çağındaki çocuklarla ilgili bir başka endişe kaynağıdır. Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Akademisine göre, öğrenme bozuklukları 10 okul çocuğundan en az 1'ini etkiliyor.

Öğrenme güçlükleri öğrenmeyi etkileyen psikolojik bozukluklardır; görme sorunları değildir. Ancak, öğrenmeyle ilgili görme sorunlarının türleri bazen öğrenme güçlüğü ile bir arada olabilir veya öğrenme güçlükleri ile ilişkilendirilebilir.

Aslında, Mayo Clinic'teki araştırmacılar tarafından yapılan yakın tarihli bir araştırma, binoküler görme sorunları olan çocuklara (aralıklı ekzotropive yakınsama yetersizliği), normal göz hizalamasına sahip çocuklara göre öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği görülen hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı konma olasılığının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Çocuğunuz okurken veya yazarken sık sık harfleri ters çeviriyorsa, el yazısı kötüyse, okuma, yazma veya matematik işlemlerinde güçlük çekiyorsa, solunu veya sağını karıştırıyorsa, kendini sözlü olarak ifade edemiyorsa veya sosyal ortamlarda sürekli uygunsuz davranıyorsa, yardım isteyin.

Multidisipliner bir yaklaşım genellikle öğrenme sorunlarının nedenini bulmanın en iyiyoludur. Çocuğunuzun öğretmeni ile görüşmek ilk adım olmalıdır. Ancak aynı zamanda, ek tavsiye ve olası bir uzmana sevk için çocuklara yönelik göz muayenelerinde uzman bir göz doktoruna ve çocuk doktoruna danışmak akıllıca olacaktır.

Göz Muayeneleri: Ne Sıklıkla?

Amerikan Optometri Derneği'ne göre, çocukların en geç 6 aylıkken ve bunu takiben 3 yaşında ve okula başlamadan hemen önce göz muayenesi olması gerekir.

Okul çağındaki çocuklar, görme sorunları yoksa her iki yılda bir muayeneye ihtiyaç duyar. Ancak çocuğunuzun gözlük veya kontakt lens kullanması gerekiyorsa 12 ayda bir muayene planlayın.

Okul yıllarında çocuğunuzun göz numarası sıklıkla değişebileceği için, sıklıkla göz muayenesi olması önemlidir.

Göz doktorunuz ayrıca, çocuğunuzun okulda ve sporda başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu doğru ve rahat göz uyumu, periferik görme, uzaktan yakına odaklanma kolaylığı ve el-göz kordinasyonu gibi görsel becerilere sahip olmasını da sağlayacaktır.

Görme Taramalarında Sorun

Çocuk doktorunuz veya okul hemşiresi tarafından gerçekleştirilen bir görme taramasının, kapsamlı bir göz muayenesi olmadığını unutmayın. Bu taramalar, ebeveynleri görsel bir sorun olasılığına karşı uyarmak için tasarlanmıştır, ancak bir göz doktoru muayenesinin yerini almazlar.

Görme taramaları faydalıdır, ancak göz doktorunuzun yakalayabileceği ciddi görme sorunları gözden kaçırılabilir. Bir görme keskinliği çizelgesinde 20/20 çizgi görebilen bir çocuğun bile görme sorunları olabilir ve okumak ve öğrenmek için gerekli görme becerileri, bir duvar çizelgesindeki harfleri okumaktan çok daha karmaşıktır.

Ayrıca, görme taramalarından geçemeyen çocuklar genellikle ihtiyaç duydukları görme tedavisini alamaz. Amerikan Oftalmoloji Akademisi tarafından yayınlanan iki araştırma, görme taramasından geçemeyen çocukların yüzde 40 ila 67'sinin bir göz doktoru tarafından önerilen takip tedavisini almadığını tespit etmiştir.

Bu uyum eksikliğinin bir nedeni, taramada hazır bulunan veya bulunmayan ebeveynlerle zayıf iletişim kurulmasıdır. Bir çalışmada, iki ay sonra, ebeveynlerin yüzde 50'sinin çocuklarının görme taramasından geçemediğinin farkında olmadığı saptanmıştır.

Çocuğunuzun sınıf içinde ve dışında başarılı olması için ihtiyaç duyduğu görsel becerilere sahip olduğundan emin olmanın en iyi yolu, çocuklarda görme konusunda uzmanlaşmış bir göz doktorundan rutin olarak kapsamlı göz muayeneleri almaktır.


Göz Haberleri

Gözler Çocuklarda Depresyon Riskini Ortaya Çıkarabilir

Hepimiz, göz bebeğinin ışığa tepki verdiğini, loş ışıkta büyüdüğünü ve parlak ışıkta küçüldüğünü biliyoruz. Araştırmacılar, göz bebeğinin çeşitli görsel türlerine farklı tepki verebildiğini ve duygusal ve zihinsel durumlar için bir biyobelirteç görevi gördüğünü keşfettiler.

Binghamton Üniversitesi'ndeki bilim adamları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, çocukların göz bebeklerinin üzgün yüzlere nasıl tepki verdiği, sonraki iki yıl içinde depresyon geliştirme risklerini belirlemeye yardımcı olabilir.

Araştırmacılar, depresyondaki annelerin çocuklarının göz bebeklerini ekranda kızgın, mutlu ve üzgün yüzleri izlerken ölçtüler. Pupillometri, bir göz izleme cihazı ile gerçekleştirildi. Sonraki iki yıl boyunca çocuklar depresif belirtiler açısından değerlendirildi. Üzgün yüzleri izlerken nispeten daha fazla göz bebeği büyümesi olanlar, daha yüksek semptom seviyelerine sahip olma ve ekran testinden daha kısa süre sonra klinik olarak anlamlı bir depresif dönem geçirme eğilimindeydiler.

Pupillometri pahalı olmadığı için, bu değerlendirme yöntemi potansiyel olarak çocuk doktorları ve göz doktorları tarafından yaygın olarak kullanılabilir.

School-aged vision: 6 to 18 years of age. American Optometric Association. www.aoa.org. Accessed April 2017. Pupillary reactivity to sad stimuli as a biomarker of depression risk: evidence from a prospective study of children. Journal of Abnormal Psychology. July 2015. Facts for families: children with learning disorders. American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. August 2013. Mental illness in young adults who had strabismus as children. Pediatrics. November 2008. Insights on the efficacy of vision examinations and vision screenings for children first entering school. Journal of Behavioral Optometry, September/October 2003. Preschool vision screening in pediatric practice: A study from the Pediatric Research in Office Settings (PROS) network. Pediatrics. Mayıs 2018.