Ana SayfaGözlükGözlük Camları

Göz reçetem ne kadar yüksek?

bir çift gözlük tutan göz doktoru

Göz reçetenizi yorumlarken konu, ne kadar “kötü” olduğu değil, görme düzeltmenin görme yeteneğinizi nasıl iyileştireceği olmalıdır. Reçetenizde ne yazarsa yazsın, gözlük ve lenslerin amacı her zaman 20/20 görme sağlamaktır.

Rakamlar, ondalık haneler, artılar ve eksikler yalnızca göz doktorlarının konuştuğu bir dil gibi görünse de, anlamları düşündüğünüzden daha dolaysızdır: Hepsi bir şekilde en yaygın göz rahatsızlıklarıyla ilgilidir.

Sıfıra yakın bir değer, daha hafif bir rahatsızlığı belirttiğinden, “Sfer” başlıklı sütun özellikle faydalıdır. Ancak, reçetenizdeki rakamlar, uzağı görememe, yakını görememe (presbiyopi dahil) ve astigmatizm hakkında daha fazlasını da anlatır.

Göz reçetem ne kadar yüksek?

Ölçümleri açıklamadan önce, sağ ve sol taraf arasında ayrım yapabilmemiz gerekir. O.D. başlıklı satır sağ gözünüzü ifade ederken; O.S. başlıklı satır da sol gözünüz içindir. O.D. ve O.S. harfleri, Latince “sağ göz” ve “sol göz” anlamına gelen oculus dexter ve oculus sinister ifadelerinin kısaltmalarıdır.

Miyop mu hipermetrop mu olduğunuzu bilmiyorsanız, reçeteniz bu bilgiyi size sağlayabilir. Genellikle ilk sıraya yazılan kutuyla başlayacağız: sfer.

Sfer (veya SPH)

Bu ifade, “sferik hata” anlamını taşır ve ne derece miyop veya hipermetrop olduğunuzu temsil eder.

Sfer sütununda her satırda bir eksi işareti ve ardından gelen rakamlar görüyor musunuz? Bu, uzağı göremediğinizi ve yakındaki nesnelerin daha net göründüğünü ifade eder.

Bir artı işareti ve ardından gelen rakamlar görüyorsanız bu durum, yakını göremediğinizi, yani uzaktaki nesneleri daha iyi gördüğünüzü ifade eder.

Miyop veya hipermetrop derecenizin ne kadar yüksek olduğunu anlamak için, artı veya eksi işaretlerinin yanındaki rakamlara geçin.

Amerikan Optometri Derneği (AOA) uzağı görememe durumu için aşağıdaki ciddiyet seviyelerini belirlemiştir:

  • Rakam -0.25 ile -2.00 arasındaysa hafif uzağı görememe durumu söz konusudur

  • Rakam -2.25 ile -5.00 arasındaysa orta uzağı görememe durumu söz konusudur

  • Rakam -5.00’dan düşükse yüksek uzağı görememe durumu söz konusudur

AOA, yakını görememe konusunda da aşağıdaki sınıflandırmayı kullanmaktadır:

  • Rakam +0.25 ile +2.00 arasındaysa hafif yakını görememe durumu söz konusudur

  • Rakam +2.25 ile +5.00 arasındaysa orta yakını görememe durumu söz konusudur

  • Rakam +5.00’dan yüksekse yüksek yakını görememe durumu söz konusudur

Her iki durumda da rakam sıfıra ne kadar yakınsa görme durumunuz o kadar iyidir.

Örneğin, -0.75 ve -1.25 ölçümlerinin ikisi de orta miyop (uzağı görememe) olarak sınıflandırılsa da, teknik olarak sferik hatası -0.75 olan kişi, gözlük takmadığında 20/20 görmeye daha yakındır.

Astigmatizmin hesaba katılması

Silindir (veya CYL)

Bu değer, yalnızca göz bebeğinin ön kısmında korneanın eğiminde sıkça görülen bir sorun olan astigmatizmi olan kişiler için geçerlidir.

Rakam ne kadar yüksekse astigmatizm seviyesi de o kadar yüksektir. Astigmatizm derecesinin yüksek olması, yardımsız görme kalitesinin daha fazla etkilenmesi anlamına gelir.

Axis (Eksen)

Silindir rakamı görünüyorsa, bir de eksen rakamı bulunacaktır. Bu yalnızca astigmatizm açısının bir ölçümüdür ve görme kalitesini doğrudan etkilemez.

Diğer görme ölçümleri

Add (Ek)

Bu değer, yaşlandıkça yakındaki nesnelere odaklanma becerisinin kaybı anlamına gelen presbiyopi ile ilgilidir. Presbiyopi yaşlanma sürecinin normal bir parçasıdır ve genellikle 40 yaşından sonra başlar.

Ek büyütme kuvvetinin kısaltması olan Add (Ek) değeri, multifokal gözlüklerin alt lensleriyle ilgilidir. Sfer ve silindirin aksine, bu değer her zaman pozitiftir (önünde bir artı işareti olmasa bile). Ek rakamı ne kadar yüksekse alt lens o kadar kuvvetlidir.

PD

PD, milimetre cinsinden göz bebekleriniz arasındaki boşluğu ifade eden göz bebeği mesafesinin kısaltmasıdır. Bu, gözlük numarası için bir referanstır ve görme durumunuzun ne kadar iyi veya kötü olduğunu etkilemez.

İki farklı PD ölçümünün görülmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Bu, göz bebeklerinden birinin diğerine oranla burnunuzdan biraz daha uzak olduğu anlamına gelir. Bu fark, bir milimetre kadar olabilir ve görme yeteneğiniz üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Prizma alanı, yukarıda listelenen alanlardan daha nadiren kullanılsa da, göz hizalama sorunlarıyla ilgili olduğundan ihtiyaç duyan kişiler açısından önemli bir değerdir. Tüm bunların ne anlama geldiğine ilişkin daha fazla bilgi ve ek içgörüler için, gözlük reçetenizi nasıl okuyabilirsiniz başlıklı kılavuzumuza başvurun.

Birlikte çalışmak

Herkesin gözleri farklıdır ve bu ölçümler bir arada kullanılarak görme yeteneğinizin 20/20’ye olabildiğince yakın olmasını sağlar.

Görme yeteneğiniz, bir başkasıyla karşılaştırıldığında mutlaka biraz daha iyi veya kötü olacaktır. Ancak, modern muayene teknolojileri, yüksek kaliteli lens üretimi ve kalifiye göz bakımı profesyonellerinin birlikte çalışmasıyla, net görme herkes için bir gerçeğe dönüşmektedir.

GÖZ MUAYENESİNE İHTİYACINIZ MI VAR? Yakınınızda bir göz doktoru bulun ve bir randevu alın.