Ana Sayfa Göz Bakımı Göz Muayeneleri

Detaylı renk körlüğü testi çeşitleri

renk körü göz muayenesi

Renk körlüğü testi, halk arasında renk körlüğü olarak bilinen, renk görme yetersizliğini belirlemek için göz doktoru tarafından kullanılan bir araçtır.

Renk körü olabileceğinizi düşünüyorsanız, göz doktorunuzu ziyaret edin. (Henüz bir göz doktorunuz yok mu? Buraya tıklayarak size en yakın göz doktorunu bulun.)

İki çeşit renk körlüğü testi vardır:

  1. Renk görme yetersizliğini tespit eden renk körlüğü testi

  2. Renk görme yetersizliğini, renk körlülüğü türünü ve şiddetini belirleyebilen daha kapsamlı testler

Renk Körlüğü Testi

Renk körlüğü yetersizliği için kullanılan en yaygın test, İshihara Renk Görme Testidir.

İshihara testi,1917 yılında Japon Göz Hastalıklar Uzmanı Shinobu İshihara (1879 - 1963) tarafından icat edilmiş ve yayınlanmış bir renk algısı testidir.

Expandable
Expandable

Göz doktorları, renkli görme sorunları olan hastaları için taramak için Ishihara plakaları kullanır. Kırmızı-yeşil renk ayrımı kusuru olan biri bu örnekte kırmızı sayıyı göremeyebilir.

İshihara Renk Görme Testi, her bir sayfasında çeşitli renkler, parlaklık ve boyutlarda noktalar içeren dairesel şekiller (veya "plaka") bulunan bir kitapçıktan oluşmaktadır.

Testlerin her biri, tek haneli, iki haneli veya bir yol gösteren bir dizi renkli noktalı şekillerden (plakadan) oluşur. Normal renk görme yeteneğine sahip olan kişi, noktalar dizisi içinde tek haneli veya iki haneli bir rakam görürler. Renk körlüğü olan kişi herhangi bir rakam algılayamaz veya normal görme yeteneğine sahip bir kişinin gördüğünden farklı bir rakam görür.

İshihara Renk Görme Testi toplamda 38 şekilden (plakdan) oluşur. 14 veya 24 şekilden (plakadan) oluşan kısa versiyonlu renk körlüğü testi kapsamlı bir göz muayenesi sırasında daha yoğun kullanılmaktadır.

Muayene edilen hastalar genellikle İshihara şekillerine (plakalara) normal oda aydınlatma koşullarında, mevcut numaraları gözlükleri ile teste tabi tutulur. Hastaların İshihara testinde bulunan rakamları net görebilmeleri ve tanımlaması için mevcut numaralı gözlükleri test esnasında kullanmaları önemlidir. Bu test, küçük çocuklarda güvenilir sonuç vermeyebilir.

İshihara renk görme testindeki, renk görselleri tanımlamak için kullanılan terim "psödoizokromatik plakalardır." İlk bakışta, şekilde (plakada) olan renkli noktalar aynı ("izo-") ("kromatik") görülmekte.

Ancak, bu yanlış ("psödo") bir algıdır ve var olan farklılık, normal renkli görmeye sahip olan bir kişi tarafından renkler ayırt edilerek, "saklı" olan rakam tespit edilir.

İshihara Renk Görme Testi kullanıma sunulduğundan bu yana, tıbbi cihaz şirketleri psödoizokromatik plakaları kullanarak benzer renk körlüğü testleri geliştirmişlerdir.

Örneğin, ColorDx bilgisayarlı renk görme testi (Konan Medical) tablet bilgisayarlara indirmek için sunulan ve kendi kendine uygulanan, kendi kendine puanlandıran bir uygulamadır.

Şirketin verdiği bilgilere göre, genetik renk körlüğü testine ek olarak, ColorDx uygulaması glokom, multipl skleroz, diyabetik retinopati, makula ödeminin yanı sıra diğer bozukluklar ve uzun süreli ilaç ve diğer maddelerin kullanımıyla ilişkili renk görme sorunları nedeniyle yaşamın ileri safhasında gelişebilecek renk görme yetersizliklerini de tespit edebilir.

Kantitatif renk görme testleri

Renk körlüğünün daha ayrıntılı bir analizi ve/veya kişinin renkleri daha kesin biçimde algılama yeteneğini belirlemek için, kantitatif bir renk körlüğü testine ihtiyaç duyulur.

Bu türdeki en popüler test, Farnsworth-Munsell 100 Ton Testidir.

Expandable

Farnsworth Munsell 100 Hue testi, renk görme sorunlarını tanımlar ve derecesini belirler. (Resim: Makula Pigment Araştırma Grubu, Waterford Teknoloji Enstitüsü)

Bu test, çeşitli tonlar içeren çok sayıda küçük disk bulunan dört tepsiden oluşur. Her bir tepsinin bir ucunda renkli bir referans disk bulunur. Test edilmekte olan kişi, tepsi içindeki diğer diskleri kademeli olarak değişen tonlarda süreklilik oluşturacak şekilde düzenlemelidir.

Doğru sonuçlar elde edilebilmesi için, Farnsworth-Munsell 100 Ton Testi doğal gün ışığını mümkün olduğunca yakın biçimde simüle eden bir görüntüleme kabininde uygulanmalıdır. Ayrıca, renkli diskler sonuçları etkileyebilecek renk doygunluğu kaybını önlemek için en az her iki yılda bir değiştirilmelidir.

Her bir renkli diskin altında, sonuçların bir anahtara göre puanlandırılmasına olanak sağlamak için bir numara bulunur. Kapakların test dizisi ve doğru dizisi arasındaki eşleşme ne kadar yakınsa, kişinin renk algılaması o kadar iyidir.

Bu düzende, 100 Ton Testi test edilmekte olan kişinin renk körü olup olmadığını tespit edebilir ve ayrıca, renk körlüğünün türünü ve şiddetini belirleyebilir.

Farnsworth-Munsell D15 Testi denilen — 100 Ton testinin kısaltılmış sürümü, farklı tonlarda sadece 15 numaralandırılmış disk içerir. Ishihara Renk Görme Testi gibi D15 testi de sadece renkli görme taraması içindir ve kişinin renk körlüğünün şiddetini ölçemez.

Kimler renk körlüğü testine girmelidir?

Renk körlüğü testi, renk algılamasının önemli olduğu bir mesleği yapmayı düşünen her kişiye uygulanmalıdır. Örnekler arasında elektrikçiler, ticari sanatçılar, tasarımcılar, teknisyenler ve belirli imalat ve pazarlama personeli yer alır.

Renk körlüğünün kişinin iş performansı üzerindeki etkisi, büyük oranda pozisyonun renkle ilgili gerekliliklerine ve kişinin renk görme yetersizliğinin şiddetine dayanır.

Çoğu durumda, renk körlüğü nedeniyle engelli olma korkuları sağlam bir temele dayanmaz. Rahatsızlığın doğuştan var olması nedeniyle, renk körü olan çoğu kişi renk görme yetersizliğinin farkında değildir ve günlük yaşamlarına önemli ölçüde müdahale ettiğini fark etmemektedir.

Renk körlüğü için hiçbir tedavi olmaması karşın, bazı durumlarda özel renklendirilmiş kontakt lensler kişinin belirli renkler arasındaki farklılıkları algılama yeteneğini iyileştirebilir.

Çevrim içi renk körlüğü testleri

Çevrim içi ortamda pek çok renk körlüğü testi bulunmaktadır. Bunların çoğu Ishihara tarama testinin varyasyonları olup, çeşitli kalite derecelerinde sunulmaktadır.

Herhangi bir renk körlüğü testinin doğruluğu için renklerin doğru şekilde temsilinin esas olması nedeniyle, çevrim içi renk görme tarama testlerinden elde edilen sonuçlar şüphelidir. En kesin sonuçlar için, göz doktorunuza görünün ve uygun aydınlatma altında standart test materyallerini kullanarak eğitimli bir uzman tarafından uygulanan renk körlüğü testine girin.