Ana SayfaGöz BakımıYaşlanma ve Gözler

Katarakt cerrahisi komplikasyonları, riskleri ve zorlukları

Yoğun kataraktlı bir gözün closeup

Katarakt Ameliyatı Zorlukları

Katarakt ameliyatı komplikasyonları

Katarakt ameliyatı zorlukları azdır ve katarakt ameliyatı günümüzde yapılan en yaygın ve en başarılı cerrahi prosedürler arasındadır. Olası katarakt ameliyatı zorlukları:

 • Arka kapsül opasifikasyonu (opaklaşması) (AKO)

 • Göziçi / İntraoküler lens diskoloasyonu

 • Göz iltihaplanması

 • Işığa duyarlılık

 • Fotopsi (algılanan ışık parıltıları)

 • Maküler ödem (retina merkezinin şişmesi)

 • Pitozis (göz kapağı sarkması)

 • Oküler hipertansiyon (yüksek göz basıncı)

Yaygın Katarakt Ameliyatı Zorlukları

En yaygın katarakt ameliyatı zorluklarından biri, arka kapsül opasifikasyonu (opaklaşması) (arka kapsül opasifikasyonu veya AKO olarak da bilinir).

Bazı insanlar AKO'ya "ikincil katarakt" dese de, gerçek anlamda bir katarakt değildir. Katarakt bir kez çıkarıldığında, tekrar oluşmaz. Katarakt ameliyatında, cerrah gözünüzün (katarakt) opaklaşan dopal lensi çıkarır ve bunu Göziçi lens / intraoküler lens (İOL) ile değiştirir. Bu işlem sırasında, doğal merceği (lens kapsülü denir) çevreleyen ince şeffaf membranın çoğu kasıtlı olarak dokunulmadan bırakılır. Katarakt ameliyatında, cerrah gözünüzün (katarakt) opaklaşan doğal lensi çıkarır ve bunu göziçi lens / intraoküler lens (İOL) ile değiştirir. Bu işlem sırasında, doğal merceği (lens kapsülü denir) çevreleyen ince şeffaf membranın çoğu kasıtlı olarak dokunulmadan bırakılır. Katarakt çıkarıldığında, cerrah lens kapsülünün bütünlüğünü korumak için her türlü çabayı gösterir ve normalde katarakt ameliyatı sonrası görüşünüz çok net olmalıdır. Bununla birlikte, bazı durumlarda, lens kapsülün arka kısmı zamanla opaklaşarak görmenin bulanıklaşmasına neden olur. Bu arka kapsül opasifikasyonu, katarakt ameliyatından sonraki aylar veya yıllar içinde ortaya çıkabilir.

Arka Kapsül Opasifikasyon (Opaklaşma) Tedavisi

Neyse ki, bir YAG lazer arka kapsül opasifikasyon (opaklığını), etkili ve ağrısız bir şekilde tedavi edebilir. YAG lazer kapsültomi olarak bilinen bu işlem genellikle katarakt cerrahi merkezlerde yapılabilir.

YAG lazer kapsülotomi sadece birkaç adım içerir:

 • Göz damlaları, göz bebeğini genişletmek için kullanılır. Bu, göz doktorunun tüm lens kapsülünü görmesine olanak sağlar.

 • Lazer, puslu arka kapsülü bir kesi olmadan veya göze dokunmadan görme hattınızdan çıkarır.

 • Birçok göz doktoru, prosedürden sonra iltihaplanmayı önlemek için ilaçlı göz damlaları önerir.

Lazer kapsülotomi, yalnızca birkaç dakika süren nispeten basit bir ofis içi prosedürdür. Göz içi lensin (GİL) arkasındaki bulanık kapsüle bir lazer ışını yönlendirilir ve lazerden gelen enerji dokuyu buharlaştırarak net görüşü geri kazandırır.

İşlem sadece birkaç dakika sürer ve ağrısızdır.

Ancak işlem sırasında hareketsiz sabit kalmalısınız. Çocuk ve zihinsel engelli kişilerde işlemi başarıyla tamamlayabilmek için, hastaları sakinleştirmek gerekir.

Bir YAG lazer kapsülotomi sonrasında, normal aktivitelerinize hemen devam edebilirsiniz. Daha sonra bazı uçuşan noktalar görebilirsiniz. Bunlar da genelde birkaç hafta içinde geçer. YAG lazer kapsülotomisi sonrasında, bazı uçuşan cisimler görebilirsiniz fakat bu sizin hayatınızın normal bir şekilde devam ettirmeniz için bir engel değildir. Bu şikayetiniz muhtemelen birkaç hafta içinde gidecektir. Çoğu kişi, görme yeteneğinin bir gün içinde iyileşmesini bekleyebilir. Lazer kapsülotomisi sonrasında görmeniz kötüleşir veya iyileşmezse, hemen göz doktorunuza danışın. YAG lazer göziçi lensin / intraoküler lensin ardındaki opaklaşmış arka kapsülün merkez bölgesini çıkardığı için, rahatsızlık geri dönemez. Bu nedenle, katarakt ameliyatından sonra arka kapsül opasifikasyonun neden olduğu görme kaybını kalıcı olarak gidermek için sadece bir lazer tedavisi gereklidir.

YAG Lazer Kapsülotomi Riskleri

Bir YAG lazer kapsülotomi küçük bir risk oluştursa da, genel olarak bu işlem son derece güvenlidir. En önemli risk, retina dekolmanı riskini bir dereceye kadar arttırmasıdır. Araştırmalar, katarakt ameliyatı zorlukları olarak retina dekolmanı riskinin yaklaşık yüzde 1 olduğunu göstermektedir. Bu risk, YAG lazer kapsülotomisi sonrasında katarakt ameliyatı yapılırsa, yaklaşık olarak yüzde 2'ye çıkar.

Yerinden çıkmış Göziçi Lens (İOL)

Katarakt ameliyatı zorluklarının bir başka örneği de yanlış konumlandırılmış veya yerinden çıkmış göziçi lenslerdir (İOL). Bu, çift görme de dahil olmak üzere görme sorunlarına neden olabilir. Göziçi lensi (İOL) çok kötü bir şekilde yerinden çıkarsa, görme keskinliğiniz önemli ölçüde azalabilir.

Bir Göziçi Lens (İOL) nasıl yanlış konumlandırılabilir veya yerinden çıkabilir? Birçok katarakt ameliyatında, göziçi lens (İOL) gözün opaklaşmış doğal lensi veya kataraktı içeren "kapsüler torba" içine yerleştirilir. Göz doktorları, kapsül torbanın bütünlüğünü korumak için her türlü çabayı gösterirler, böylece göziçi lens (İOL) bunun içine doğru şekilde yerleştirilebilir. Ancak kapsül kesesi son derece incedir - yaklaşık olarak tek bir kırmızı kan hücresinin kalınlığı kadar - bazen yırtılabilir veya kırılabilir.

Ayrıca kapsül torbası, onu yerinde tutan liflerin zayıflı veya kırılması nedeniyle yerinden çıkabilir. Bu durum sizi göziçi lensin (İOL) yanlış yerleştirilmesi veya yerinden çıkması riskiyle karşı karşıya bırakır. Altında yatan komplikasyonlar olmasa bile, intraoküler lensler yine de yerinden çıkabilir - özellikle lensi yerinde tutan yaylı "kollardan" biri, kapsüler kese içine yanlış yerleştirilmişse veya daha sonra yanlış konumlanmışsa.

Bir göziçi lens (İOL) implantı yanlış konumlandırıldığında veya yerinden çıktığında, katarakt cerrahınız muhtemelen ikinci bir işlemde onu yerinden konumlandırabilir. Bazı durumlarda, göziçi lens (İOL) implantı yerine dikilmelidir veya başka bir lens türü implante edilmelidir. Yakın zamanda yapılan bir katarakt ameliyatından sonra göziçi lens (İOL) yerinden çıkarsa, lensin yeniden konumlandırılması kısa süre içinde yapılmalıdır. Bunun nedeni, lens implantlarının orjinal implantasyondan yaklaşık üç ay sonra "yerleştirildiği kapsül içine yapışmaya" başlaması ve çıkarılmasının çok daha zor hale gelmesidir. Yanlış konumlandırılmış veya yerinden çıkmış bir göziçi (İOL) implant yaşarsanız, ikinci bir işlemi takiben iyi bir sonuç alma şansınız, siz ve cerrahınız ivedilikle harekete geçerse çok yüksektir. Katarakt ameliyatı sonrası göziçi lensin (İOL) yerinden çıkma riski çok düşüktür. Bir "Mayo Clinic" çalışması, ameliyatı takip eden 10 yıl içinde hastaların yalnızca %0.1'inde ve 20 yıl içinde %0.7'sinde meydana geldiğini bulmuştur.

Diğer Katarakt Ameliyatı Zorlukları

Diğer muhtemel katarakt ameliyatı komplikasyonları, iltihaplanmadan yıkıcı görme kaybına kadar değişebilir. Ciddi görme kaybı riski çok nadirdir ve bir enfeksiyon veya göziçi kanama sonucu olarak yaşanabilir. Diğer olası katarakt cerrahi zorlukları, küçük göz iltihabından görme kaybına kadar uzanır. Ciddi görme kaybı riski çok nadirdir ve enfeksiyon veya göz içindeki kanamanın bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Retina dekolmanı olan hastaların çoğu, semptomlar ilk başladığında ve tedavi hemen yapıldığında göz doktorların müdahelesi sonrası iyi bir sonuç alırlar. Bununla birlikte, küçük bir yüzde, önemli ölçüde ve kalıcı olarak azalmış görüşe sahip olacaktır. Göz doktorunuza uçuşan cisimler, ışık parlamaları ve perde benzeri görme kaybını derhal bildirdiğinizden emin olun, çünkü bu semptomar bir retina dekolmanı olduğunu gösterebilir. Diğer muhtemel katarakt ameliyatı zorlukları:

 • Kornea veya retinada şişlik.

 • Göz içinde basınç artışı (oküler hipertansiyon).

 • Göz kapağında sarkma (pitozis).

Katarakt Ameliyatı Sonrası Görme

Katarakt ameliyatından sonra güneş ışığına duyarlılık sorunu yaşarsanız, UV ışınlarında otomatik olarak kararan fotokromik gözlük camları genellikle rahatlama sağlayabilir. Ayrıca, ameliyattan sonra kalıntı kırma kusuru ve presbiyopi için, yansıma önleyici kaplamalı progresif gözlük camları genellikle gece sürüşü ve okuma gibi aktivitelerde görmenizi keskinleştirebilir. Katarakt ameliyatından sonra görmesi iyileşmeyen insanlar, çoğu zaman yaşa bağlı makula dejenerasyonu, diyabetik retinopati ve başka göz rahatsızlıkları gibi altta yatan göz bozukluklarına sahiptir Rutin göz muayeneleri, gözlerinizin sağlığını ve görmenizin netliğini izlemek için katarakt ameliyatından sonra çok önemli olmaya devam ederler.