Ana SayfaRefraktif CerrahisiLASIK Göz Cerrahisi

LASEK göz ameliyatı: Nasıl çalışır

lasik geliştirme alan kadın

LASEK göz ameliyatı, miyopluk (uzağı görememe), hipermetropluk (yakını görememe) ve astigmatizmi düzeltmek için kullanılan bir PRK çeşididir. LASEK, hem LASIK hem de PRK'dan belirli yöntemleri birleştirir.

LASIK en popüler lazer göz ameliyatı olmaya devam etmektedir, ancak LASIK adayı olmaya uygun olmayan kişiler için PRK veya LASEK daha iyi seçenekler olabilir ve LASIK ile benzer sonuçlar verebilir.

Diğer lazer refraktif cerrahi türleri gibi, LASEK de eksimer lazer kullanarak korneayı yeniden şekillendirerek çalışır ve göze giren ışığın gözlük veya kontakt lens olmadan daha net görüş için retinaya düzgün şekilde odaklanmasını sağlar.

LASIK, PRK ve LASEK uygulamalarındaki temel fark, gözün lazer tedavisine nasıl hazırlandığı ile ilgilidir:

 • LASIK sırasında mikrokeratom veya femtosaniye lazer cerrahi aracı kullanılarak göz yüzeyinde ince dairesel bir "flep" oluşturulur. Cerrah daha sonra stromaya erişmek için menteşeli flebi geriye doğru katlar ve bir eksimer lazer kullanarak kornea dokusunu yeniden şekillendirir.

  Bunun ardından flep orijinal pozisyonuna geri döndürülür ve doğal bir bandaj görevi görerek iyileşirken gözü rahat tutar. Flep dikiş olmadan güvenli bir şekilde yapışır ve iyileşme nispeten hızlı gerçekleşir.

 • PRK sırasında cerrah, LASIK'te olduğu gibi kornea flebi oluşturmak yerine, korneanın son derece ince olan dış tabakasını (korneayı kaplayan şeffaf "bir deri tabakası" gibi olan epitelyum), bir alkol solüsyonu, bir "parlatma" cihazı veya keskin olmayan bir cerrahi alet kullanarak tamamen çıkarır. Altta yatan korneal stroma daha sonra bir eksimer lazer ile yeniden şekillendirilir. Beş gün içinde yeni epitelyal tabaka geri büyür.

 • LASEK prosedürü, hem LASIK hem de PRK'nın bazı özelliklerini içerir. PRK'da olduğu gibi, kornea epitelyumu alttaki stromal tabakadan ayrılır. Ancak, PRK'da olduğu gibi bu dokuyu tamamen çıkarmak ve atmak yerine, LASEK cerrahı ultra ince bir epitelyum "flebini" korneanın bir tarafına iter, burada göze bağlı kalır (LASIK ameliyatı sırasında oluşturulan kornea dokusunun daha kalın flebi gibi).

  Lazer tedavisi bittikten sonra, epitel doku lazerli stromayı kaplayacak şekilde gözün yüzeyinde yeniden konumlandırılır ve epitelyum iyileşirken yerinde kalması için gözün üzerine bir bandaj kontakt lens yerleştirilir.

Epi-LASIK veya e-LASIK olarak adlandırılan bir diğer lazer göz ameliyatı, LASEK'e çok benzerdir. Ancak LASEK'te olduğu gibi epitelyumu gevşetmek için alkol kullanmak yerine, epi-LASEK'te cerrah epitelyal tabakayı gözden ayırmak için tipik olarak keskin olmayan, plastik bir bıçak kullanır. Bu, epitelyal hücreleri öldürebilecek alkol kaynaklı bir reaksiyon olasılığını ortadan kaldırır.

LASIK, PRK ve LASEK'in tümü yüksek başarı oranlarına ve benzer görme sonuçlarına sahiptir. Biri uzun vadede mutlaka diğerinden daha iyi değildir fakat LASEK ile ilk haftada görme, LASIK ve PRK ile olduğundan daha puslu olma eğilimindedir.

Kapsamlı bir göz muayenesinden sonra, göz cerrahınız kişisel ihtiyaçlarınız ve gereksinimleriniz için en iyi lazer göz ameliyatı türünü size bildirecektir.

LASEK ve LASIK

LASEK ameliyatında yapılan menteşeli flep gözün epitelyal tabakasında oluşturulur ve LASIK'te oluşturulan (hem epitelyal hem de derin stromal dokuları içeren) kornea flebinden çok daha incedir.

Bu, sizi LASIK için yetersiz kılan doğal olarak ince bir korneaya sahipseniz özellikle önemlidir.

LASEK tekniği, kornea flebine bağlı LASIK komplikasyonlarını önler ve eksimer lazer ile çok fazla korneanın alınması ve gözün yapısal bütünlüğünün bozulması olasılığını azaltır. Daha derin bir flepten kaçınılarak, LASEK göz ameliyatından sonra göz kuruluğu gelişme riski de biraz daha azalmış olur.

İleri düzeyde miyopluğunuz varsa (kırılma kusurunu düzeltmek için merkezi korneadan daha fazla doku alınmasını gerektirir) veya mesleğiniz veya hobileriniz sizi göz yaralanması ve LASIK ameliyatta oluşturulan kornea flebinin yerinden çıkma riskiyle karşı karşıya bırakıyorsa, LASEK daha iyi bir seçenek olabilir.

Ancak, LASEK'in tipik olarak LASIK ameliyatına kıyasla daha fazla rahatsızlık içerdiğini ve iyileşme süresinin daha uzun olduğunu belirtmek önemlidir.

LASEK ve PRK

LASEK, PRK'ya çok benzerdir. Her ikisi de, LASIK ameliyatında olduğu gibi daha kalın bir kornea flebi oluşturmak yerine, daha derin kornea dokularına erişmek için son derece ince olan epitelyumu kaldırmayı içerir.

LASEK ve PRK arasındaki temel fark, LASEK'in epitelyal tabakayı koruması ve ardından değiştirmesiyken, PRK'da epitelyumun tamamen çıkarılması ve atılması ve ameliyattan sonraki birkaç gün içinde yeni bir epitelyal tabakanın geri büyümesidir.

Başlangıçta, birçok cerrah, epitelyumu koruyarak LASEK'in PRK'dan daha hızlı iyileşme süresine sahip olacağını düşünmüştür. Ancak, pratikte birçok cerrah, LASEK'te değiştirilen epitelyal tabakanın iyileşmesinin, PRK'dan sonra yeni bir epitelyal tabakanın büyümesine kıyasla genellikle daha uzun sürdüğünü tespit etmiştir.

PRK, "yüzey ablasyon" tekniklerinin (PRK, LASEK ve epi-LASIK) en popüleri olmaya devam etmektedir.

LASEK göz ameliyatı: Sizi neler bekliyor

Ameliyat Öncesi. Göz cerrahınız, LASEK göz ameliyatı için uygun bir aday olup olmadığınızı anlamak için kapsamlı bir göz muayenesi ve genel sağlık kontrolü yapacaktır. Birçok göz cerrahı, LASEK'i yalnızca LASIK göz ameliyatı için uygun değilseniz önerecektir.

Kontakt lens kullanıyorsanız kontakt lensler korneanızın doğal şeklini değiştirebileceği için lazer göz ameliyatı için ölçüm yapmadan önce göz doktorunuz genellikle bir süre lens takmayı bırakmanızı söyleyecektir.

Ameliyattan sonra kendi başınıza eve gidemeyeceğiniz için sizi götürecek birini ayarlamanız gerekecektir. Ayrıca, gözleriniz iyileşirken ve görüşünüz iyileşmeye başladığında (tipik durumlarda yaklaşık bir hafta) işten izin almanız gerekecektir.

Ameliyat Sırasında. Uyuşturucu anestezik damlalar önce gözünüze uygulanır. Ardından cerrahınız ince bir bıçak (trefin) kullanarak kornea epitelyumunda dairesel bir kesi açar. Trefin ile dairenin yay şeklindeki küçük bir alanı kesilmeden bırakılır; böylece oluşturulan epitelyal "flep" göze bağlı kalır.

Seyreltilmiş alkol solüsyonu, yaklaşık 30 saniye boyunca gözün üzerine yerleştirilir ve bu, epitelyumun kenarlarını gevşetir ve cerrahın, gevşetilmiş epitelyum flebini hafifçe yana itmesini sağlar.

Daha sonra eksimer lazer korneal stromayı yeniden şekillendirmek ve görüşünüzü düzeltmek için gözün üzerine yerleştirilir. Lazer tedavisi tamamlandıktan sonra epitelyal flep gözün üzerine yeniden konumlandırılır.

Bunun ardından koruyucu bir bandaj görevi gören özel bir kontakt lens gözünüzün üzerine yerleştirilir.

LASEK göz ameliyatı, ayak üstü gir-çık tarzında yapılır ve göz başına yaklaşık 15 dakika sürer. İşlem sırasında uyanık olacaksınız, herhangi bir ağrı hissetmemeniz gerekir, ancak cerrahınız rahatlamanıza yardımcı olmak için size hafif bir yatıştırıcı verebilir.

Ameliyat Sonrası. LASEK ameliyatından sonra kısa bir süre dinlendikten sonra evinize dönebilirsiniz. Çoğu insan, LASEK'ten sonraki ilk birkaç gün içinde hafif ila orta derecede rahatsızlık yaşadığını bildirir.

Yüzey epitelyal hücreler iyileşir ve yenilenirken "bandaj" kontakt lensi yaklaşık dört gün boyunca gözünüzde tutmanız gerekecektir. Ayrıca göz doktorunuz iyileşmeye yardımcı olmak ve enfeksiyon riskini en aza indirmek için en az üç hafta boyunca topikal steroidler ve antibiyotikler reçete edecektir.

Genel olarak, LASEK (ve epi-LASIK) sonrası görme iyileşmesi, LASIK'ten önemli ölçüde daha yavaştır ve genellikle PRK sonrası iyileşmeden daha yavaştır. Başlangıçta görme iyileşmesi LASEK ile bir hafta kadar sürebilir (tipik LASIK vakalarında 24 saatin aksine) ve nihai sonuçlar birkaç haftadan birkaç aya kadar herhangi bir yerde görülebilir.

LASEK ve PRK sonuçları LASIK sonuçlarına benzerdir. Çoğu insan lazer göz ameliyatından sonra 20/20 görmeye ve neredeyse tamamı 20/40 veya daha iyi görme keskinliğine ulaşır. Kırılma kusurunuzun derecesine bağlı olarak, yine de gözlük veya kontakt lens takmanız gerekebilir fakat reçete edilecek numara önemli ölçüde daha düşük olacaktır.

LASIK ve PRK gibi, LASEK göz ameliyatı da, doğal olarak meydana gelen, yaşa bağlı yakın görme kaybı olan presbiyopi için kesin çözüm değildir. Göz doktorunuz, bunun yerine presbiyopi ameliyatı için uygun bir aday olup olmadığınızı size bildirecektir.

LASEK riskleri ve komplikasyonları

LASEK ve PRK komplikasyonları LASIK komplikasyonlarına benzerdir. Yan etkiler, aşağıdakiler gibi görme bozukluklarını içerebilir:

 • Bulanık görme, haleler ve parlama

 • Bazı veya tüm aktiviteler için daha fazla ameliyat yapılmasını veya gözlük veya kontakt lenslere güvenmeyi gerektirebilecek önemli aşırı düzeltme, yetersiz düzeltme veya gerileme

 • Göz kuruluğu

 • Göz enfeksiyonu ve tahrişi

LASEK, LASIK'in kornea flebine bağlı risklerinden önlerken, LASEK ameliyatına özgü bazı komplikasyonlar da vardır.

Bazı durumlarda, LASEK sırasında oluşturulan ince epitelyal flep, tedavi edilen alan üzerine yerleştirilecek kadar güçlü değildir ve PRK'da olduğu gibi tamamen çıkarılacaktır. Tipik olarak, bu, bir risk oluşturmaz fakat miyopluk için çok yüksek bir göz numaranız varsa puslu görme olasılığınız daha yüksek olabilir.

LASEK sırasında kullanılan alkol solüsyonu, ameliyattan hemen sonra iyileşme sürecini yavaşlatan epitelyal hücrelerde doku hasarına neden olur. Epitelyal tabakayı oluşturmak için alkol kullanılmadığı için Epi-LASIK sonrası iyileşme tipik olarak daha hızlıdır.

LASEK göz ameliyatı, LASIK'e güvenli ve etkili bir alternatif sunar fakat tipik olarak, daha hızlı görme iyileşmesi ve LASIK ile ilişkili minimum rahatsızlık nedeniyle, yalnızca LASIK göz ameliyatı için iyi bir aday değilseniz gerçekleştirilir.

Deneyimli bir göz doktoru, kişisel ihtiyaçlarınız için en iyi görme yetisi düzeltme ameliyatı LASEK olduğunda size tavsiyede bulunabilecektir.