Ana SayfaGözlükGözlük Camları

Göz reçetenizi nasıl okumalısınız

Gözlük reçetesi yazma

Bir göz muayenesinden yeni çıktınız ve göz doktorunuz size bir gözlük reçetesi verdi.

Muhtemelen sizin miyop, hipermetrop olduğunuzu veya astigmatizm sorununuz olduğunu söyledi. (Durum böyle değilse ve yine de bir göz muayenesine ihtiyacınız varsa, lütfen yakınınızda bi̇r göz doktoru veya bi̇r gözlükçü bulun.

Ancak gözlük reçetenizdeki tüm bu sayılar ne anlama geliyor? Ve OD, OS, SPH ve CYL gibi tüm bu kısaltılmış terimler de ne?

Bu makale reçetenizin tüm parçalarının şifresini çözmenize ve gözlük satın alırken bir göz doktoruyla bunu bilgili bir biçimde görüşmenize yardımcı olacaktır.

OD ve OS’nin anlamı nedir?

Gözlük reçetenizi anlamanın ilk adımı, "OD" ve "OS’nin ne anlama geldiğini bilmektir. Bunlar sağ ve sol göz için Latince terimler oculus dexter ve oculus sinisterterimleridir.

Gözlük reçetesinde "OU" etiketli bir sütun da olabilir. Bu, Latince oculus uterqueteriminin kısaltmasıdır ve "her iki göz" anlamına gelir.

Bu kısaltılmış Latin terimlerinin kullanımı gözlükler, kontakt lensler ve göz ilaçları için reçete yazmada geleneksel olmasına karşın, çoğu göz doktoru reçetelerini yenilemekte ve OD ve OS yerine, RE (sağ göz) ve LE (sol göz) ifadelerini kullanmaktadır.

Göz reçetenizdeki diğer ayrıntılar

Gözlük reçetesi başka terimler ve kısaltmalar da içerir. Bunlar aşağıdakileri içerir:

Sphere (Sfer) (SPH Bu, miyopluğu veya hipermetropluğu düzeltmek için reçetelendirilen ve diopter (D) cinsinden ölçülen lens kuvveti miktarını belirtir. Bu başlık altında görünen rakam bir eksi işaretine (-) sahipse, siz miyopsunuz; rakam bir artı işaretine (+) sahipse veya önünde bir artı veya eksi işareti yoksa, siz hipermetropsunuz demektir.

"Sfer" terimi, miyop veya hipermetrop düzeltmesinin "sferik" veya gözün tüm meridyenlerinde eşit olduğu anlamına gelir.

Cylinder (Silindir) (CYL Bu astigmatizme ilişkin lens kuvveti miktarını belirtir. Bu sütunda hiçbir şey görünmüyorsa, ya astigmatizminiz yoktur ya da astigmatizm öyle küçüktür ki, gözlük camlarınızla bunu düzeltmek gerekmemektedir.

"Silindir" terimi, astigmatizmi düzeltmek için eklenen bu lens kuvvetinin sferik olmadığını, ancak bunun yerine, bir meridyenin ek eğime sahip olmadığını ve astigmatizmi düzeltmek için buna dik olan "ek kuvvetsiz" meridyenin maksimum kuvvete ve lens eğimini içermediği anlamına gelmektedir.

Silindir sütunundaki rakamın önünde bir eksi işareti (miyop astigmatizmin düzeltilmesi için) veya bir artı işareti (hipermetrop astigmatizmin düzeltilmesi için) olabilir. Bir gözlük reçetesinde silindir kuvvetini her zaman sferik kuvvet izler.

Gözün meridyeni, gözün ön yüzeyine bir açı ölçer ölçek uygulanarak belirlenir. 90 derecelik meridyen, gözün dikey meridyeni, 180 derecelik meridyen ise yatay meridyendir.

Axis (Eksen). Bu, astigmatizmi düzeltmek için hiçbir silindir kuvveti içermeyen lens meridyenini tanımlamaktadır. Eksen, 1 ila 180 arasındaki bir sayı ile tanımlanır. 90 sayısı gözün dikey meridyenine karşılık gelir, 180 sayısı ise yatay meridyene karşılık gelir.

Bir gözlük reçetesi silindir kuvvetini içeriyorsa, bir eksen değerini de içermelidir, bunu CYL kuvveti izler ve elle yazıldığında, önüne bir "X" işareti gelir.

Eksen, silindir kuvveti içeren meridyenden 90 derece uzakta olan lens meridyenidir.

Add (Ek). Bu, presbiyopiyi düzeltmek için multifokal lenslerin alt kısmına uygulanan ek büyütme kuvvetidir. Reçetenin bu bölümünde görünen rakam, önünde bir artı işareti olmasa bile, her zaman bir "artı" kuvvete sahiptir. Genellikle, +0.75 ila +3.00 D aralığında değişecek ve her iki göz için aynı kuvvet olacaktır.

Prism (Prizma). Bu, göz uyum sorunlarını telafi etmek için reçetelendirilen prizma diopter ("p.d." veya elle yazıldığında üssel üçgen) biriminden ölçülen prizmatik kuvvet miktarıdır. Gözlük reçetelerinin yalnızca küçük bir yüzdesi prizma içerir.

Mevcut olduğunda, prizma miktarı metrik veya kesirli İngiliz ölçü birimlerinde (örneğin, 0,5 veya ½) belirtilir ve prizmanın yönü, "tabanın" veya en kalın kenarın bağıl pozisyonu dikkate alınarak belirtilir. Prizma yönü için dört kısaltma kullanılır: BU = taban yukarı; BD = taban aşağı; BI = taban içeri (kullanıcının burnuna doğru); BO = taban dışarı (kullanıcının kulağına doğru).

Sfer kuvveti, silindir kuvveti ve ek kuvvet her zaman diopter olarak görünür. Bunlar ondalık formdadır ve genellikle, çeyrek diopterlik artışlarla (0,25 D) yazılır. Eksen değerleri 1 ila 180 arasındaki tam sayılardır ve kuvveti değil, yalnızca meridyonal konuma işaret ederler. Prizma diopterleri ondalık formda belirtildiğinde, tipik olarak ondalık virgülünden (ör. 0,5) sonra sadece bir basamak görünür.

Ek bilgi. Göz doktorunuz gözlük reçetenize belirli lens önerilerini de yazabilir — örneğin yansıtıcı olmayan kaplama, fotokromik lensler ve/veya progresif lensler — böylece, size mümkün olan en rahat görme düzeltmesini sağlar.

Bir göz reçetesi örneği

Kafanız mı karıştı? Netleştirmek için bir örnek kullanalım. (Kasıtlı olarak.)

Burada bir gözlük reçetesi verilmektedir:

RE -2,00 SPH +2,00 add 0,5 p.d. BD

LE -1,00 -0,50 x 180 +2,00 add 0,5 p.d. BU

Bu durumda, göz doktoru sağ gözde (RE veya OD) miyopluğun düzeltilmesi için -2,00 D sfer reçetelendirmiştir. Bu göz için hiçbir astigmatizm düzeltmesi yoktur, bu nedenle silindir kuvvet veya eksen dikkate alınır. Bu göz doktoru sağ gözün yalnızca sferik kuvvet için reçetelendirildiğini onaylamak için "SPH" eklemeyi seçmiştir. (Bazı doktorlar "diopter sferi" için "DS" ekleyecektir; diğerleri bu alanı boş bırakacaktır.)

Sol göz (LE veya OS) miyopluk için -1,00 D sfer artı astigmatizm düzeltmesi için -0,50 D silindir reçetelendirilmiştir. CYL kuvveti, 180 meridyende eksene sahiptir, yani gözün yatay (180 derece) meridyeni astigmatizm için hiçbir ek kuvvete sahip değildir ve dikey (90 derece) meridyen ek -0,50 D almaktadır.

Her bir iki göz presbiyopinin düzeltmesi için +2,00 D’lik "ek bir kuvvetle" reçetelendirilir ve bu gözlük reçetesi her bir göz için 0,5 prizma diopterlik bir prizmatik düzeltmeyi içerir. Sağ gözde, prizma, taban aşağıdır (BD); sol gözde taban yukarıdır (BU).

Gözlük reçetesi bir kontakt lens reçetesi değildir

Gözlük ve kontakt lens reçeteleri aynı değildir. Bir gözlük reçetesi yalnızca gözlüklerin satın alınması içindir. Kontakt lens reçetesi için kritik olan ve yalnızca bir kontakt lens konsültasyonu ve takma işlemi sırasında alınabilen belirli bilgileri içermez.

Gözlük camları gözlerden belirli bir mesafede konumlandırılırken, kontaklar doğrudan gözlerin üzerinde durur. Bu mesafe, gözlerin düzgün odaklanması için gereken lens gücünü etkiler.

Bir gözlük reçetesindeki bilgiye ek olarak, bir kontakt lens reçetesi kontakt lensin arka yüzeyinin taban (merkez) eğimini, lens çapını ve lensin belirli üreticisini ve marka adını belirtmelidir.

Ayrıca, en iyi kontakt lens kuvvetini belirlerken, gözlük reçetesinin kuvveti sıklıkla değiştirilir. Bir neden, gözlük lenslerinin gözün yüzeyine belirli bir mesafede (sıklıkla yaklaşık olarak 12 milimetre) takılmasıdır, bu durumda kontakt lensler göz korneasının doğrudan üzerinde bulunur.

Kesin bir kontakt lens reçetesi, yalnızca kontakt lens takma işlemi yapıldıktan ve reçeteyi veren göz doktoru gözünüzün lenslere yanıtını ve genel olarak kontakt lens kullanımını değerlendirdikten sonra yazılabilir.

Göz reçeteniz saklamanız için size verilir

Optik Tüketici Şikayetleri Servisi (OCCS) bir göz doktorunun "göz muayenesinden sonra size yazılı bir reçete vermesinin zorunlu olduğunu belirtmektedir. Böylelikle, reçeteyi başka bir uzmana götürebilirsiniz. 

"Kanunen, reçete göz muayenesinin temel sonuçlarını sağlamalıdır.

"Ancak gözlükleri vermek için gereken diğer ölçümler veya sonuçlar da bulunur, bunların ‘gözlükçü’ (gözlükleri satın aldığınız yer) tarafından alınmaları gerekecektir. Bu, çevrim içi satın alındığında bazen zorluklara neden olabilir, fakat kanun muayeneyi yapan göz doktorunun bu ayrıntıları içermesini zorunlu kılmamaktadır, çünkü bunlar seçilen çerçeve ve lens türüne bağlı olarak değişebilir."

Kural, reçetenizi seçtiğiniz bir göz doktorundan satın almak üzere kullanmanızı sağlayarak, gözlük reçetenizin "taşınabilirliğini" korumayı amaçlamaktadır.